MISNA ČITANJA – 29. RUJNA 2022.

Gledat ćete anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.

XXVI. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 29. 09. 2022.

SV. MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL, arkanđeli

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dn 7,9-10.13-14 (ili: Otk 12,7-12a); Ps 138,1-5; Iv 1,47-51

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Mihael, Mihovil, Miho; Rafael, Rafo; Gabriel, Gabro, Gabriela

Prvo čitanje:

Dn 7, 9-10.13.14 (ili:Otk 12, 7-12a)

Tisuću tisuća služahu njemu.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah:

Prijestolja bjehu postavljena

i Pradavni sjede.

Odijelo mu bijelo poput snijega;

vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni

i točkovi kao žarki oganj.

Rijeka ognjena tekla,

izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu njemu,

mirijade stajahu pred njim.

Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim dolazi

kao Sin Čovječji.

On se približi Pradavnome

i dovedu ga k njemu.

Njemu bi predana vlast,

čast i kraljevstvo,

da mu služe svi narodi, plemena i jezici.

Vlast njegova vlast je vječna,

nikada neće proći,

kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

ili: Otk 12, 7-12a

Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Nasta rat na nebu:

Mihael i njegovi anđeli

zarate se sa Zmajem.

Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi,

ali ne nadvlada.

I ne bijaše im više mjesta na nebu.

Zbačen je Zmaj veliki,

stara zmija —

imenom Đavao, Sotona,

zavodnik svega svijeta.

Bačen je na zemlju,

a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

I začujem glas na nebu silan:

»Sada nasta spasenje i snaga

i kraljevstvo Boga našega

i vlast Pomazanika njegova!

Jer zbačen je tužitelj braće naše

koji ih je dan i noć optuživao

pred Bogom našim.

Ali oni pobijediše krvlju Jaganjčevom

i riječju svoga svjedočanstva:

nisu ljubili života svoga —

sve do smrti.

Zato veselite se, nebesa

i svi nebesnici!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 138, 1-5

Pripjev:

Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca,
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost
jer si nadasve uzveličao obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Nek ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje:
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«

Evanđelje:

Iv 1, 47-51

Gledat ćete anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.

Ostavite komentar

Pin It