KRUNICA SVETOG ANTE

Vjerovanje

1. ŠTITI OD SMRTI

Preslavni sv. Ante, među tolikim milostima, koje dijeliš onima, koji te živom vjerom zazivaju, oslobađaš tvoje štovatelje od smrtne pogibelji: molim te, očuvaj moju dušu od svakoga smrtnoga grijeha i izmoli mi da uvijek živim u milosti Božjoj. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo…Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

2. OSLOBAĐA OD ZABLUDA

Lažni proroci šire na sve strane krivi nauk i mnoge neoprezne zavode u bludnju i bezvjerstvo. Moj veliki zaštitniče sv. Ante, ti si bio propovjednik istine, strah i trepet krivovjeraca: oslobodi moju dušu od svake zablude i izmoli mi svjetlo prave vjere. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas!

3. POMAŽE U NEVOLJI 

Zle su navike ljute nevolje moje duše. Iako sam nevoljnik u sv. Ispovijedi odriješen, prvom prilikom opet padam u stare grijehe. Sv. Ante, izmoli mi postojanost u dobrim odlukama i milost, da svladam svoje zle navike. Amen

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas!

4. TJERA ĐAVLA

Kao ričući lav obilazi đavao i traži da upropasti moju dušu. Sveti Ante, ti si strah i trepet zlih duhova, na tvoje su riječi bježali u ponore paklene, zaštiti moju dušu od svakoga nasrtaja zlih duhova. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas!

5. ČISTI OD GUBE

Moji su grijesi guba, koja mi je zarazila dušu; duševne ljage čine moju dušu mrskom u Božjim očima. Sveti moj pokrovitelju, izmoli mi, da se očistim od svake ljage grijeha. Amen.

Oče…naš … Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas!

6. OZDRAVLJA BOLESNE

Najveće je vremenito dobro zdravlje. Koliko sam ga puta možda pokvario svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Ante, izmoli mi trajno zdravlje i duše i tijela. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas!

7. STIŠAVA MORE

Na uzburkanu moru ovoga svijeta plovi lađa moje duše, dižu se valovi neurednih strasti, pušu vjetrovi zlih duhova: svi hoće da me potope. Ante sveti, sjajnim svojim svjetlom privedi me u luku vječnoga spasenja. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

8. KIDA LANCE

Svijet, đavao i moji grijesi sputaše me u lance. Sveti Ante, izmoli mi, da se riješim sviju veriga grijeha i da uživam potpunu slobodu djece Božje. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…Slava Ocu…

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

9. OZDRAVLJA RAZNE BOLI

Navališe na mene duševne i tjelesne boli. Sv. Ante, divni liječniče bolesnih, kojima više ne treba drugoga lijeka, kad im ti pomogneš; nebeskom ljekarijom milosti Božje izliječi dušu i tijelo moje. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo …. Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

10. PRONALAZI IZGUBLJENO

Slava se tvoja raširila po čitavom svijetu time, što pomažeš, da se nalaze izgubljene stvari. I ja sam više puta grijehom izgubio milost Božju, izmoli mi, da je nigda više ne izgubim. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

11. SVI DOBIVAJU

Svi, koji se tebi mole, svi dobivaju; mladi i stari, pravednici i grješnici. Naličiš suncu, koje sve obasjava: i meni siromahu pruži pomoć i usliši me, kada te molim. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

12. BRANI OD POGIBELJI

Na svakom koraku života prijeti mi pogibelj. Sve se urotilo protiv moje duše, da je zauvjek upropasti. Jaki izbavitelju sv. Ante, izbavi moju dušu od svih pogibelji. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

13. SVETAC SVIJETA

Sv. Ante, ti nisi svetac jednoga grada ili zemlje, ti si svetac čitavoga svijeta. Sva plemena i narodi tebe štuju i zazivaju: izmoli da se kraljevstvo Božje što više širi na zemlji, da svi ljudi dođu do spoznaje Imena Božjega.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Sveti Ante moli za nas, sada i na smrti našoj.

Pomolimo se

Svemogući i vječni Bože, koji si u sv. Anti dao svom narodu znamenitog propovjednika Radosne vijesti i moćnog zagovornika u svim potrebama, po njegovu nam zagovoru podaj da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnji osjetimo pomoć tvojega milosrđa. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

KRUNICA SVETOG ANTE (DRUGI NAČIN)

1. O slavni sv. Ante, koji si od Boga dobio moć uskrisivati mrtve, probudi moju dušu iz mrtvila mlakosti i isprosi mi revan i svet život. Slava Ocu…

2. O mudri sv. Ante, koji si svojom učenošću bio svjetlo za Crkvu i svijet, prosvijetli moju dušu i otvori je božanskoj istini. Slava Ocu…

3. O milostivi Sveče, koji si uvijek bio spreman pomoći svojim štovateljima, pohiti u pomoć i mojoj duši u mojim potrebama. Slava Ocu…

4. O velikodušni Sveče, koji si po božanskom nadahnuću posvetio svoj život služenju Bogu, učini da i mi spremno slušamo Gospodinovu riječ, Slava Ocu…

5. O sv. Ante, pravi ljiljane čistoće, ne dopusti da moja duša bude okaljana grijehom i učini da živi u nevinosti života. Slava Ocu…

6. O dragi Sveče, čijim zagovorom mnogi bolesnici zadobivaju zdravlje, pomozi mojoj duši da ozdravi od grijeha i zlih sklonosti. Slava Ocu…

7. O sv. Ante, koji si se žrtvovao da spasiš braću, vodi me na moru života i pruži mi svoju pomoć da mogu stići u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu…

8. O milosrdni sv. Ante, koji si za vrijeme života oslobodio mnoge osuđenike, izmoli mi milost oslobođenja od grijeha i da me Bog ne odbaci zauvijek. Slava Ocu…

9. O sveti Čudotvorče, koji si imao dar sjedinjavanja odsječenih udova s tijelom, moli da se s Crkvom sjedine kršćani koji su od nje odijeljeni zbog poroka ili nevjere. Slava Ocu…

10. O pomoćniče siromašnih, koji pomažeš da se nađu izgubljene stvari, podaj mi da grijehom nikada ne izgubim prijateljstvo Božje, nego da ga vjerno čuvam kroz čitav život. Slava Ocu…

11. O predragi Sveče, koji slušaš sve koji ti se utječu, u svojoj velikoj ljubavi primi moju molitvu i prikaži je Bogu da budem uslišan. Slava Ocu…

12. O sv. Ante, koji si bio neumoran apostol Božje riječi, učini da mogu svjedočiti svoju vjeru riječju i primjerom. Slava Ocu…

13. O preljubljeni sv. Ante, koji u Padovi imaš svoj grob, pogledaj na moje potrebe; neka za me govori Bogu tvoj čudesni jezik, kako bih mogao biti utješen i uslišan. Slava Ocu…

Moli za nas, sv. Ante,

i postat ćemo dostojni obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Svemogući i vječni Bože, koji si u sv. Anti svom narodu dao znamenitog propovjednika Evanđelja i zaštitnika siromašnih i onih koji trpe, podaj nam da po njegovu zagovoru slijedimo njegovo naučavanje kršćanskog života i da u kušnjama osjetimo pomoć tvoga milosrđa. Amen.

LITANIJE SVETOG ANTUNA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!

Sveti Antune Padovanski, moli za nas!
Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!
Sveti Antune, gorljivi apostole, moli za nas!
Sveti Antune, urese svoga svetog Reda, moli za nas!
Sveti Antune, diko svetoga Franje, moli za nas!
Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sveti Antune, učitelju pokornosti, moli za nas!
Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!
Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, moli za nas!
Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!
Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sveti Antune, uzore ćudorednosti, moli za nas!
Sveti Antune, ognju ljubavi, moli za nas!
Sveti Antune, krasoto nebeska, moli za nas!
Sveti Antune, škrinjo zavjetna, moli za nas!
Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!
Sveti Antune, trubljo evanđeoska, moli za nas!
Sveti Antune, stupe Crkve, moli za nas!
Sveti Antune, učitelju istine, moli za nas!
Sveti Antune, vjesniče milosti, moli za nas!
Sveti Antune, revnitelju duša, moli za nas!
Sveti Antune, utočište zapuštenih, moli za nas!
Sveti Antune, utjeho žalosnih, moli za nas!
Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!
Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, moli za nas!
Sveti Antune, uzore kreposti, moli za nas!
Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, moli za nas!
Sveti Antune, svjetlo nevjernika, moli za nas!
Sveti Antune, ispitatelju srdaca, moli za nas!
Sveti Antune, mučeniče željom, moli za nas!
Sveti Antune, trepete zlih duhova, moli za nas!
Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!
Sveti Antune, slavni čudotvorče, moli za nas!
Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine!
Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine!
Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine!
Po zaslugama sv. Antuna, oslobodi nas, Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas, Gospodine!
Po revnom propovijedanju njegovu, oslobodi nas, Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas, Gospodine!
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, oslobodi nas,
Gospodine!

Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce
primi u ruke svoje, oslobodi nas, Gospodine!
Na dan sudnji, oslobodi nas, Gospodine!

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svetoga Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe
molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Antuna pravo nam pokajanje, duboku
poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Antuna pomoći nas da đavla, svijet i tijelo
uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antuna u svojim nevoljama zazivaju,
tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo, usliši nas!


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

– Moli za nas sveti Antune.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It