VEČERNJA MOLITVA

Evo, Gospodine, ovaj dan polako završava. Hvala Ti na svemu što si danas za mene učinio. Oprosti mi za grijehe koji su povrijedili Tebe i moje bližnje.

Gospodine, zahvaljujem Ti u ovaj večernji sat što si me danas čuvao. Čuvaj sve one koje sam danas susreo. Svojom ljubavlju rasvijetli sve koje volim, i sve one čiji teret moram nositi.

Evo, Gospodine, ovaj dan polako završava. Hvala Ti na svemu što si danas za mene učinio. Oprosti mi za grijehe koji su povrijedili Tebe i moje bližnje. Pomogni mi, Gospodine, da oprostim svima koji su mi nanijeli nepravdu. Daj mi svoju zaštitu da noćas u miru mogu počivati. Tebi povjeravam svoj život.

Odagnaj sve neprijateljske sile iz mog okruženja i čuvaj sve ljude ovoga svijeta. Molim Te za svoju obitelj, svoje prijatelje, sve poznanike i cijeli svijet. Daruj im svoj mir i blagoslov. Svim pokojnima daruj vječni mir. Amen.

Gospodine, zahvaljujem Ti na danu koji je prošao, na svim susretima koje sam danas imao i na Tvojoj prisutnosti u mom životu. Iz dana u dan sve više želim otkrivati Tebe i Tvoje tragove. Svoje temelje želim graditi u Tebi i da izvor svih mojih radosti i mog života budeš Ti. Hvala Ti na svemu. Oče naš…

Hvala Ti, Gospodine, na još jednom danu proživljenom Tebi na slavu. Hvala na kruhu koji si mi danas dao i na svemu čime svoj život uzdržavam. Hvala na svem dobru koje si mi danas iskazao, na kušnjama kroz koje si me provlačio. I na pomoći koju si mi u radu i u životu pružao, hvala.  I na ljudima koje susretoh, na onima s kojima sam dijelio tegobe proteklog dana, na svemu hvala. U ruke Tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine, Bože vjerni.

Tebi prikazujem ovu večer, i svoje spavanje i svaki trenutak noći koja je preda mnom. Molim Te da nada mnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš dok spavam, da mogu u miru odmoriti. Stavljam se u Tvoje Presveto Srce i pod plašt Gospe, moje Majke. 

Tvoji sveti anđeli neka budu uza me i neka me čuvaju u miru. Tvoj blagoslov neka bude nada mnom. Čuvaj me, Gospodine, kao zjenicu oka; sjenom krila svojih zakloni me! Amen.

Ostavite komentar

Pin It