MISNA ČITANJA – 13. LIPNJA 2024.

Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

X. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 13. 06. 2024.

Sv. Antun Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Kr 18,41-46; Ps 65,10-13; Mt 5,20-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Antun, Ante, Antonija, Toni, Lucijan

Prvo čitanje:

1 Kr 18, 41-46

Pomoli se Ilija, te nebo dade kišu (Jak 5, 18).

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ilija reče Ahabu: »Idi gore, jedi i pij, jer čujem šumor kiše.« Dok je Ahab otišao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice među koljena. Rekao je zatim svome momku: »Idi gore, i pogledaj prema moru.« On ode gore, pogleda i reče: »Ništa nema ondje!« Ilija odgovori: »Vrati se sedam puta.« Ali sedmoga puta reče momak: »Eno se oblak, malen kao dlan čovječji, diže od mora.« Tada reče Ilija: »Idi, kaži Ahabu: Upregni i silazi da te kiša ne uhvati.«

Odjednom se nebo zamrači od oblaka i vihora, i pade jaka kiša. Ahab se pope na kola i odveze u Jizreel. Ruka je Gospodnja bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom sve do u blizinu Jizreela.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 65, 10-13

Pripjev:

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Mt 5, 20-26

Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne bude li pravednost vaša

veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,

ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima:

Ne ubij!

Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.

A ja vam kažem:

Svaki koji se srdi na brata svoga

bit će podvrgnut sudu.

Ako tko bratu rekne: ‘Glupane!’,

bit će podvrgnut Vijeću.

Ako tko reče: ‘Luđače!’,

bit će podvrgnut ognju paklenomu.

Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik

pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,

ostavi dar ondje pred žrtvenikom,

idi i najprije se izmiri s bratom,

a onda dođi i prinesi dar.

Nagodi se brzo s protivnikom

dok si još s njim na putu,

da te protivnik ne preda sucu,

a sudac tamničaru,

pa da te ne bace u tamnicu.

Zaista, kažem ti,

nećeš izići odande

dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It