Trodnevnica svetom Anti

Uvodna molitva

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti,pravi sljedbenice i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen. (Moli se svaki dan prije razmatranja)

PRVI DAN: SVETI ANTO SA SVETIM PISMOM U RUCI

Razmatranje

“Ispunilo se vrijeme, blizu je Kraljestvo Božje. Obratite se i vjerujete u Radosnu vijest”

Te je Spasiteljeve rijeci sv. Anto prihvatio svim srcem i svom dušom. Znao je da je, kako je sv. Pavao preporučivao Crkvi i Rimu, uistinu sve sto je nekoć napisao, napisao nam za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imao nadu kao i da je Bog nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio očima po prorocima, i na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam po Sinu zato je marljivo proučavao Sveto Pismo, posebno Evanđelje, to jest nauk i život Isusa Krista.

I ne samo proučavao nego i na najdostojniji način živio po nauci i primjeru Kristovu, prihvativši i one evanđeoske savjete koji će ga po uzoru sv. Franje učiniti njegovim savršenim nasljednikom i dovesti do vrhunca svetosti. Znajući da je kraljestvo evanđelje jedini siguran put spasenja, neumorno je propovijedao njegovu radosnu vijest i drugima, kako bi i oni spoznali da je Isus zaista za sve “Put ,Istina i Život” zbog Antina evanđeoskoga života, učenja i požrtvovana propovijedanja Božje poruke čovjeku. Crkva ga je zasluženo odlikovala naslovom “Evanđeoskog naučitelja”

Molitva

Evanđeoski naučitelju, sveti Anto!
S pouzdanjem se utječemo tvom svetom zagovoru kod Boga i molimo te da nam od njega isprosiš milost ustrajnosti u kršćanskoj vjeri, ufanju i ljubavi, milost evanđeoskog nasljedovanja Isusa Krista, kako bismo se jednom mogli s njim, s tobom i sa svim svetima radovati na nebesima u sve vijeke vjekova. Amen.

Javna pobožnost svetom Anti..

Ak’čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.

More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More, Lanci….

Slava ocu i Sinu, slava Duhu Svetome,
More, lanci…

R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja,  da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

DRUGI DAN: SVETI ANTO S LJILJANOM U RUCI

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti, pravi sljedbenice i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen

Razmatranje

“Blaženi čista srca jer će oni Boga vidjeti”, proglasio je Isus u Govoru na gori. Tim je riječima Krist naznačio da je uvjet vječnoga spasenja čistoća života na zemlji. Kršćanska čistoća može se shvatiti u užem smislu rijeci kao doživotno i vjerno djevičanstvo, u širem smislu kao posebna krepost za sve staleže, i napokon u našem, općem smislu riječi, kao čistoća savjesti, kao odsutnost grijeha, kao pravednost pred Bogom i ljudima.

Na doživotno djevičanstvo Bog poziva samo neke, no na stalešku čistoću savjesti poziva sve bez razlike. ”U miru sa svima težite za spasenjem i posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina” kaže sv. Pavao. I opet: ”Bog nas uistinu nije pozvao ka nečistoći, nego k posvećenju!”

Sv. Anto bio je uzor čistoga života. Svi su poznavali njegovu nevinost i svetost, pa su s pravom djeca prigodom njegove smrti klicala po Padovi: ”Umro je svetac, umro je svetac” Bogu je u zreloj mladosti zavjetovao djevičanstvo. Da u tom ustraje, prihvaćao je nužnu strogost života. Odlikovao se u svim kršćanskim krepostima u herojskom stupnju, osobito u ljubavi prema Isusu i bližnjemu. Proveo je život koji je dostojno simboliziran bijelim ljiljanima u njegovom naručju…

Molitva

Bijeli ljiljane čistoće i nevinosti, sv. Anto! Isprosi i nama milost od Boga da ustrajemo u krepostima čistoće usprkos svim napastima, kojih ćemo se savjesno čuvati, i našim slabostima, koje ćemo svladati Božjim darovima.
Po tvom moćnom zagovoru neka nam Bog dade milost čestita, pravedna i sveta života, da bismo i mi postali dostojni jednom “Boga vidjeti” Amen…

Javna pobožnost svetom Anti..

Ak’čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.

More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More,Lanci….

Slava ocu i Sinu ,slava Duhu Svetome,
More, lanci…

R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja, da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

TREĆI DAN :SVETI ANTO S DJETETOM ISUSOM U NARUČJU

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti, pravi sljedbenice i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen.

Razmatranje

Ljubav prema Božjoj rijeci, Svetom pismu,posebno Evandjelju, vodila je sv.Antu do upoznavanja i ljubavi prema Isusu Kristu. Njegova čistoća i nevinost činile su ga dostojnim da s njime bude najintimnije sjedinjen.

Za Krista je htio umrijeti, njemu se jednom posvetio svojim redovničkim i svećeničkim djevičanstvom, s njime je u molitvi provodio svoje najradosnije časove, njega je propovijedao kao Otkupitelja i Spasitelja svih ljudi. Kao sto je njegov serafski otac sv. Franjo na La Verni ugledao razapetoga Krista i primio njegove svete rane, tako je Anto u Camposampieru bio za svoju ljubav prema Isusu nagrađen time da ga je video svojim očima i primio u svoje naručje.

Ako smo pravi štovatelji sv.Ante onda ćemo i mi ljubiti i nasljedovati Isusa Krista. Prava pobožnost prema ovom ljubljenom našem svecu jest jedno ona koja nas, po njemu, vodi k Spasitelju Bogu, koja nas čini takvom Božjom djecom kakvom nas nebeski otac želi, za naše dobro i vječno spasenje: da vjerujemo u njega i da ga ljubimo ne samo riječju nego i dijelom.

Nema drugog imena pod nebom osim imena Isusa Krista po kojemu bismo se mogli spasiti, kaže sv. Petar, a sam Isus opet upozorava: ”Neće svaki koji mi govori:Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca!”

Molitva

Sveti Anto, ljubimce Isusa Krista! I mi želimo ljubiti Božanskoga Spasitelja, živjeti po njegovoj nauci i spremno ga nasljedovati i onda kada ga promatramo na njegovu križnom putu i za nas razapeta na Kalvariji. Moli za nas da u tome, po tom primjeru, ustrajemo te tako postignemo ujedno i plodove njegova slavnog uskrsnuća. Amen..

Javna pobožnost svetom Anti..

Ak’čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.

More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More, Lanci….

Slava ocu i Sinu ,slava Duhu Svetome,
More, lanci…

R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja, da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva sv. Antunu za bolesnika

Dobri sveti Antun! Ti si uvijek uslišavao one koji su se s pouzdanjem k tebi utjecali. Žarko te molim za bolesnu osobu …… Isprosi joj zdravlje za kojim toliko žudi i koje joj je toliko potrebno! Ako to ipak nije Božja volja, onda joj izmoli olakšanje trpljenja i snagu da kršćanski i s Isusom nosi svoj križ. Ti, koji si u svom zemaljskom životu bio prijatelj onih koji su patili i velikodušno im pomagao ljubavlju i čudesima, štiti i sve nas od bolesti, a u bolesti nas krijepi i tješi tako da bi nam postale izvor zasluga za život vječni. Amen.

Ostavite komentar

Pin It