MISNA ČITANJA- 6. LIPNJA 2024.

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

IX. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 6. 06. 2024.

Svagdan ili: Sv. Norbert, biskup

ČITANJA:
2Tim 2,8-15; Ps 25,4-5b.8-10.14; Mk 12,28b-34

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Norbert, Artemije, Paulina, Neda, Klaudije, Aleksandra, Berta

Prvo čitanje:

2 Tim 2, 8-15

Riječ Božja nije okovana. Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!

Spominji se Isusa Krista,

uskrsnula od mrtvih,

od potomstva Davidova

— po mojem evanđelju.

Za nj se ja zlopatim sve do okova,

kao zločinac.

Ali riječ Božja nije okovana!

Stoga sve podnosim radi izabranih,

da i oni postignu spasenje,

spasenje u Kristu Isusu,

zajedno s vječnom slavom.

Vjerodostojna je riječ:

Ako s njime umrijesmo,

s njime ćemo i živjeti.

Ako ustrajemo,

s njime ćemo kraljevati.

Ako ga zaniječemo,

i on će zanijekati nas.

Ako ne budemo vjerni,

on vjeran ostaje.

Ta ne može sebe zanijekati.

Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom

neka ne bude rječoborstva:

ničemu ne koristi,

a na propast je onima koji slušaju.

Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga,

kao radnik koji se nema čega stidjeti,

koji ispravno reže riječ istine.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4-5b.8-10 i 14

Pripjev:

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje:

Mk 12, 28b-34

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«

»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«

Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It