MISNA ČITANJA – 3. LIPNJA 2024.

Pograbe sina njegova ljubljenoga, ubiju ga i izbace iz vinograda.

IX. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 3. 06. 2024.

Sv. Karlo Lwanga i drugovi, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 2Pt 1,1-7; Ps 91,1-2.14-16; Mk 12,1-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Karlo, Cecilija, Hilarije, Olivija, Morando

Prvo čitanje:

2 Pt 1, 1-7

Obdario nas je dragocjenim obećanjima da postanete zajedničari božanske naravi.

Početak Druge poslanice svetoga Petra apostola

Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.

Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!

Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznanje, spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 91, 1-2. 14-16

Pripjev:

Bože moj, u tebe se uzdam!

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«
»Izbavit ću ga jer me ljubi,
zakrilit ga jer poznaje ime moje.
Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti,
s njim ću biti u nevolji.«
»Spasit ću ga i proslaviti,
nasitit ću ga danima mnogim,
pokazat mu spasenje svoje.«

Evanđelje:

Mk 12, 1-12

Pograbe sina njegova ljubljenoga, ubiju ga i izbace iz vinograda.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus svećenicima, pismoznancima d starješinama zboriti u prispodobama:

»Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tijesak i kulu podiže pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da od njih uzme dio uroda vinogradskoga. A oni ga pograbiše, istukoše i otposlaše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu: i njemu razbiše glavu i izružiše ga. Trećega također posla: njega ubiše. Tako i mnoge druge: jedne istukoše, druge pobiše.«

»Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega naposljetku posla k njima misleći: ‘Poštovat će sina moga.’ Ali ti vinogradari među sobom rekoše: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša.’ I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda.

Što li će učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima.

Niste li čitali ovo Pismo:

Kamen što ga odbaciše graditelji,

postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo,

kakvo čudo u očima našim!«

I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva. Razumješe da je protiv njih izrekao prispodobu pa ga ostave i odu.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It