Devetnica Gospi Fatimskoj

Ukazanja Gospe Fatimske djeci Luciji, Franji i Jacinti 1917. godine priznata su od mjesnoga portugalskog biskupa ni petnaestak godina kasnije. Gospa je tražila od djece da svakodnevno mole krunicu za mir u svijetu i završetak rata te da se cijeli svijet posveti njezinom Prečistom Srcu što je učinio papa Pio XII. 1942. godine.

Molimo ovu devetnicu i učinimo osobnu posvetu njezinom Srcu. Spomendan Gospe Fatimske je 13. svibnja. Devetnica se moli od 4. do 12. svibnja ili bilo kada.


Molitva koja se moli svakoga dana devetnice:

Moj Bože! Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

Slijedi molitva za pojedini dan devetnice.

Prvi dan: Srce Marijino jest središte fatimske poruke

Marija je Majka Božja, majka Božjega Sina i duhovna majka sve djece Božje; majka Stvoritelja i stvorenja. Stoga je njezino majčinstvo sveopće. To je prvi razlog postojanja tako uzvišena bića. Djevica se stoga zanima, kao majka, za svojega Sina i za svoju duhovnu djecu, koju ona u Fatimi naziva „ubogim grešnicima“. Boli je dvoje: preziranje njezina Sina, koji je Bog, te vječna propast djece koja završavaju u paklu. Zato je njezino Srce ovijeno plamenovima i trnjem. Ta je simbolika izražaj užasne stvarnosti, upotpunjena uvijek tugaljivim licem. Sržni poziv sveopće Majke u Fatimi glasi: „Neka više ne vrijeđaju našega Gospodina, koji je već toliko izvrijeđan!“

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Drugi dan: Molite i žrtvujte se za grešnike

Drugi snažni vapaj naše nebeske Majke u Fatimi jest ovaj: „Molite i žrtvujte se za grešnike… Mnoge duše propadaju jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao…“

To je bit poruke, dvostruko usmjerene prema Bogu i prema ljudima, pravi krik dvostruko ranjene Majke. Teologija grijeha je jasna: svaki grijeh je udarac kopljem u Isusovu čast, pljuvanje u lice, pljuska u obraz, trn koji mu se zabada u sljepoočice. Grijeh je prezir Božjega veličanstva, a to Majku Božju više boli od pogrda njoj upućenih. Sin i Majka dijele istu sudbinu: ugled, čast, poštovanje i uvrede, omalovažavanje i prijezir. Grijeh, zlo pogađa Boga, jer ga obeščašćuje, a čovjeka unakazuje i upropašćuje. Zato nam Majka upućuje poziv na vlastito Srce, koje je uvijek bilo i jest simbolom ljubavi, dobrote i milosrđa. A poziv na srce je posljednji poziv u nadi.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Treći dan: Toliko volim njezino Srce! Ono je tako dobro! (bl. Jacinta)

Što je to Marija poduzela u Fatimi? Ponudila je sebe, svoj utjecaj kod Boga, ponudila, u simbolu srca, svoju dobrotu i milosrđe, svoje posredovanje da bi izmirila uvreditelje i Uvrijeđenoga, krivce i Suca. Sama se ponudila, kao što je samoinicijativno posredovala u Kani Galileskoj. U tome je ljupkost fatimskoga čuda, kojim čudesno ukazuje na ulogu svog sveopćeg majčinstva. Što je zatražila, što je objavila? Ono isto što je rekla Luciji: „Moje Bezgrešno Srce bit će tvoje utočište i put kojim ću te dovesti do Boga.“

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Četvrti dan: To je Srce naše nebeske Majke! (bl. Jacinta)

Djevičino je srce žarište čitavog njezina života, središte svih njezinih tajni. Srce – to je ona u svoj svojoj uzvišenosti i ljepoti! Zato srce. A tu je i pridjev: Bezgrešno! Ono je čisto, sveto, jer je uvijek bilo puno milosti, ispunjeno Božjom svetošću i milinom. Zato je i bilo dostojno da pod njim začne Sina Božjega. Od tada su ta dva srca otkucavala Božje melodije, uvijek ujedinjena u radosti i trpljenju, misli i htijenju. Gospino Srce je razlog svih pobožnosti koje slave njezine odlike i svetost.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Peti dan: Srce Marijimo, budi naše spasenje!

Objavom svojega Bezgrešnog Srca Majka nam poručuje da su u pitanju i naša srca, srca k9ja su zatrovana, ispunjena gorčinom. Tu je izvor svih naših ovozemnih jada. U srca treba pustiti Božji život života da ptostruji i da ih očisti, treba pustiti krv Srca njezina Sina da ih obnovi i oživi. Kad naša srca postanu čista i plemenita kao njezino, tada će se sve obnoviti, život i ljubav procvjetat će. Gospa je u Fatimi istakla pobožnost prema svojemu Bezgrešnom Srcu sa željom da se ukorijeni u svijetu, u tome našem svijetu koji oblikuju naša srca, tako puna slabosti, grijeha, nečistoće i mržnje. Marija je u Fatimi puno obećala, stavila nam posve na raspolaganje svoju ulogu posrednice i majke. Od nas traži pobožnost svojemu Srcu, a to znači: povjerenje, poštovanje, udivljenje i predanje.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Šesti dan: Molitva i žrtva

Molitva i žrtva. Time započinje veliki povratak Bogu. Gospa nas upućuje na svoje Bezgrešno Srce. Teologija Bezgrešnog Srca proizlazi iz teologije bezgrešnosti i sva je prema njoj usmjerena. Bezgrešno Srce je ponor veličine i svjetla. Stravičnoj poplavi grijeha Djevica suprotstavlja veličinu i ljepotu bezgrešnosti. To je najdublji smisao fatimske poruke. Gospa zna da naša narav nije navikla na žrtvu i ustrajnu molitvu. Zato nas u Fatimi poziva na molitvu krunice, dan po dan, s otajstvima koja nas sjedinjuju s Isusovim životom po Mariji. Ustanovila je pet prvih subota, kao vježbu koja nas približava njoj, dok nam molitva ne postane disanje i hrana; a zadovoljština u te dane vježba je za duh i tijelo da ojačaju u borbi protiv grijeha. Njezino Srce bit će s nama u tim trenutcima borbe, kao i u posljednjem času, kako je obećala.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Sedmi dan: Molite krunicu svakoga dana da biste izmolili mir svijetu! (13. svibnja 1917.)

Bijela Gospođa na česmini, sjajnija od sunca, zatražila je od troje malih pastira da mole svetu krunicu za mir u svijetu i svršetak rata. Taj je zahtjev ponavljala u svakome ukazanju, a u jednom se nazvala Našom Gospom od Krunice. Krunica je kontemplativna molitva, molitva zadovoljštine, molitva koja nas stavlja u stav djece Božje pred Ocem nebeskim, koja nas stavlja u otajstva Kristova života koja preoblikuju naš život; molitva koja nas povezuje s Marijom, s kojom molimo i motrimo velike stvari. Takva molitva, takve velike i svete, a jednostavne riječi trebale bi učiniti i naše duše velikima i svetima. Gospa hoće da naša krunica bude popraćena žrtvom i zadovoljštinom. Tek tako će se naše srce očistiti i biti nalik njezinom, a krunica će postati moćno sredstvo.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Osmi dan: Dolazim iz Neba.

Kako smo malo svjesni Božjeg Neba koje je naša domovina i baština. Isus ga obećava: milosrdnima, siromašnima duhom, čistima srcem… Zaboravili smo na Nebo i na posljednje čovjekove stvari. Gospa u Fatimi podsjeća nas na njih: viđenje pakla, čistilišta i neba. Došla je pokazati nam put u Nebo, ponovno nas pozvati u Nebo koje nam je Isus obećao i gdje nam je pripravio stanove. Viđenjem pakla Majka Božja u Fatimi pobuđuje našu pozornost. Izaziva u nama spasonosni strah. Gospa u Fatimi uvodi nas na put mudrosti i vjere. Poziva nas k sebi u Nebo i ujedno da molimo za duše u čistilištu. Dok smo na zemlji moramo žarko moliti da nas Gospodin očuva paklenoga ognja. Ako postanemo kao djeca, poput fatimskih pastirića, ući ćemo u Nebo. Jer takvih je Kraljevstvo nebesko.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Deveti dan: Napokon će moje Srce trijumfirati.

Fatimske poruke predviđaju tragične trenutke za čovječanstvo, otkrivaju nam misteriju zla, njegovu razornu snagu s posljedicama u vremenu i vječnosti, u ovome i u drugome životu. No Gospa nam daje svoje Srce kao utočište, i čin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprečavanje zla. Gospa nas poziva na sakramentalni život: ispovijed i pričest u neprekinutom slijedu pet prvih subota, uz molitvu svete krunice, razmišljanje o njezinim otajstvima u Gospinu društvu, a sve u čast njezinog Bezgrešnog Srca, s nakanom pružanja zadovoljštine za teške uvrede i za obraćenje grešnika. Svrha je ove pobožnosti: spasiti za vječnost „uboge grešnike“. Marija nas sa svojim trnjem ovijenim Srcem poziva na dragovoljne žrtve. Ona nas poziva i treba. Prepustimo se plamenu ljubavi njezina Srca, da ono trijumfira u nama i osvoji sva ljudska srca.

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

Litanije Gospi Fatimskoj (moli se svakoga dana)

Gospo Fatimska, moli za našu dragu zemlju.
Gospo Fatimska, usavrši i posveti naše svećenstvo.
Gospo Fatimska, učini naše katolike gorljivijima.
Gospo Fatimska, vodi naše starješine i one koji su nad nama.
Gospo Fatimska, izliječi bolesne koji se uzdaju u te.
Gospo Fatimska, utješi tjeskobne koji se uzdaju u te.
Gospo Fatimska, pomozi one koji zazivaju tvoju pomoć.
Gospo Fatimska, oslobodi nas svih opasnosti.
Gospo Fatimska, pomozi nam oduprijeti se kušnjama.
Gospo Fatimska, isprosi nam sve što te ponizno molimo.
Gospo Fatimska, pomozi našim bližnjima,
Gospo Fatimska, vrati na pravi put našu zabludjelu braću.
Gospo Fatimska, vrati nam stari zanos.
Gospo Fatimska, isprosi nam oprost za naše mnogostruke grijehe i uvrede.
Gospo Fatimska, privedi cijelo čovječanstvo pred noge božanskog Djeteta.
Gospo Fatimska, isprosi mir svijetu.
O Marijo, bez grijeha istočnog začeta, moli za nas koji se uzdamo u te.
Bezgrešno Srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše. Amen.

Pomolimo se:

O, Gospodine vječne dobrote i milosrđa, ispuni naša srca velikim pouzdanjem u tvoju dragu Majku, koju zazivamo Kraljicom krunice i Gospom Fatimskom, i podari nam milosti koje te molimo njezinim zagovorom, duhovne i tjelesne, koje su nam potrebne. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen!

Bezgrešna Kraljice mira, moli za nas!

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Neaokaljano Srce Marijino, moli za nas!

Neokaljano Srce Marijino, vodi nas k Isusu!

Ostavite komentar

Pin It