MISNA ČITANJA – 11. VELJAČE 2023.

Jeli su i nasitili se.

V. tjedan kroz godinu

Subota, 11. 02. 2023.

ili: Blažena Djevica Marija Lurdska

Svagdan

ČITANJA:
Post 3,9-24; Ps 90,2-6.12-13; Mk 8,1-10

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjana, Saturnin, Benedikt

Prvo čitanje:

Post 3, 9-24

Gospodin istjera čovjeka iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju.

Čitanje Knjige Postanka

Gospodin, Bog, zovne čovjeka: »Gdje si?« reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu, ali se pobojah jer sam gol, pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao — ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila, pa sam jela«, odgovori žena.

Nato Gospodin, Bog, reče zmiji:

»Jer si to učinila,

prokleta bila među svim životinjama

i svom zvjeradi!

Po trbuhu svome puzat ćeš

i zemlju jesti sveg života svog!

Neprijateljstvo ja zamećem

između tebe i žene,

između roda tvojeg i roda njezina:

On će ti glavu satirati,

a ti ćeš mu vrebati petu.«

A ženi reče:

»Trudnoći tvojoj muke ću umnožiti veoma,

u mukama djecu ćeš rađati.

Žudnja će te mužu tjerati,

a on će gospodariti nad tobom.«

A čovjeku reče: »Jer si poslušao glas žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo! — evo:

Zemlja neka je zbog tebe prokleta:

s trudom ćeš se od nje hraniti

svega vijeka svog!

Rađat će ti trnjem i korovom,

a hranit ćeš se poljskim raslinjem.

U znoju lica svoga

kruh ćeš jesti

dokle se u zemlju ne vratiš:

ta iz zemlje uzet si bio —

prah si, u prah ćeš se i vratiti.«

Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima.

I načini Gospodin, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu. Zatim reče Bog: »Evo, čovjek postade kao jedan od nas — zna dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!« Zato ga Gospodin, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera, dakle, čovjeka i nastani ga istočno od vrta edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao — da straže nad stazom koja vodi k stablu života.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 90, 2-6.12-13

Pripjev:

Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

Prije nego se rodiše bregovi,
prije nego postade kopno i krug zemaljski,
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.

Razgoniš ih ko jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer, već se suši i vene.

Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Evanđelje:

Mk 8, 1-10

Jeli su i nasitili se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: »Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me i nemaju što jesti. Ako ih otpravim gladne njihovim kućama, klonut će putem. A neki su od njih došli iz daleka.« Učenici mu odgovore: »Otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom?« On ih zapita: »Koliko kruhova imate?« Oni odgovore: »Sedam.« Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze sedam kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu. A imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih te reče da i to posluže. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka odniješe sedam košara. Bilo je oko četiri tisuće ljudi. Tada ih otpusti, a sam sa svojim učenicima odmah uđe u lađu i ode u kraj dalmanutski.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It