Svakodnevna molitva za čistoću Mariji

Marijo, draga Kćeri Boga Oca, povjeravam ti svoju dušu. Zaštiti Božji život u mojoj duši. Ne dopusti da ga izgubim grijehom. Zaštiti moj um i moju volju tako da sve moje misli i želje budu Bogu ugodne.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen.

Marijo, draga Majko Boga Sina, povjeravam ti svoje srce. Daj da te ljubim svim svojim srcem. Daj da uvijek nastojim ljubiti svojega bližnjega. I pomozi mi da izbjegavam prijatelje koji bi me mogli udaljiti od Isusa i uvesti u grešni život.

Zdravo, Marijo…

Marijo, draga Zaručnice Duha Svetoga, povjeravam ti svoje tijelo. Daj da uvijek imam na umu da je moje tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u meni. Ne daj da ikada sagriješim protiv njega ikakvim nečistim djelom, bilo sam/a ili s drugima.

Zdravo, Marijo…

Sv. Josipe, moli za nas!

Sv. Rafaele Arkanđele, moli za nas!

Sv. Marija Goretti, moli za nas!

Amen.

Ostavite komentar

Pin It