MISNA ČITANJA – 28. SIJEČNJA 2023.

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju.

III. tjedan kroz godinu

Subota, 28. 01. 2023.

Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Heb 11,1-2.8-19; Otpj. pj.: Lk 1,69-75; Mk 4,35-41

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Toma, Tomislav, Tomo, Leonid, Leonka

Prvo čitanje:

Heb 11, 1-2.8-19

Iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo,

uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.

Vjerom pozvan, Abraham posluša

i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu,

zaputi se ne znajući kamo ide.

Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji

kao u tuđini,

prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom,

subaštinicima istog obećanja,

jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad

kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi

zadobi moć da začne

jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade

obećanje.

Zato od jednoga, i to obamrla,

nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu

i pijeska nebrojena na obali morskoj.

U vjeri svi su oni umrli,

a da nisu zadobili obećanja,

već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili

priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.

Doista, koji tako govore,

jasno očituju da domovinu traže.

Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli,

imali bi još prilike vratiti se u nju.

Ali sada oni čeznu za boljom,

to jest nebeskom.

Stoga se Bog ne stidi

zvati se Bogom njihovim:

ta pripravio im je Grad.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka.

Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,

kome bi rečeno:

Po Izaku će ti se nazivati potomstvo!

— uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti.

Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Otp. pj.: Lk 1, 69-75

Pripjev:

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi narod svoj!

Podiže nam snagu spasenja
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih dovijeka:

spasiti nas od neprijatelja naših
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim,
i sjetiti se svetoga Saveza svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu:
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim
u sve dane svoje.

Evanđelje:

Mk 4, 35-41

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U onaj dan uvečer reče Isus svojim učenicima: »Prijeđimo prijeko!« Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe.

Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: »Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?« On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: »Utihni! Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: »Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?« Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: »Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It