MISNA ČITANJA – 26. SIJEČNJA 2023.

Žetva je velika, ali radnika malo.

III. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 26. 01. 2023.

Sv. Timotej i Tito, biskupi

Spomendan

ČITANJA:
vl.: 2 Tim 1,1-8 (ili: Tit 1,1-5); Ps 96,1-3.7-8a.10; Lk 10,1-9

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Timotej, Tit, Paula

Prvo čitanje:

2 Tim 1, 1-8 (ili: Tit 1, 1-5)

Imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi.

Početak Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu, Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista, Isusa, Gospodina našega.

Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.

Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi – onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.

Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj.

Riječ Gospodnja.

ili: Tit 1, 1-5

Titu, pravome sinu po zajedničkoj vjeri.

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista

poradi vjere izabranika Božjih

i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti

u nadi života vječnoga

što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog,

On koji ne laže,

a u svoje doba očitova riječ svoju

u propovijedanju

koje je meni povjereno

po odredbi Spasitelja našega, Boga:

Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri,

milost i mir od Boga i Krista Isusa,

Spasitelja našega!

Poradi toga ostavih te na Kreti

da urediš preostalo

te po gradovima postaviš starješine

kako sam ti ja odredio.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-2a.2b-3.7-8a.10

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite Ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajete Gospodinu narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Evanđelje:

Lk 10, 1-9

Žetva je velika, ali radnika malo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: » Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću.«

»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje.’«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It