MOLITVE I VJEŽBE u duhu sv. Franje Saleškoga

AKO TEŽIŠ POSVE PRIPADATI BOGU:

Kad ću biti posve Tvoj, Otkupitelju moje duše?

Gospodine, ne dopusti mi živjeti ako ne živim samo za Tebe!

Ah, Gospodine, kada ću te ljubiti savršeno?

Majko bogata ljubavlju, izmoli mi ljubav svoga Sina!

U SREĆI BOŽJE LJUBAVI:

Moj Bože i Sve moje!

Gospodine, ti si radost srca moga!

Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome!

POTPUNO PREDAN BOŽJOJ VOLJI:

U tvoje ruke, Gospodine, predajem svoj duh!

Ah, Gospodine, kad bih uvijek ispunjao samo Tvoju volju!

Dopusti mi, sveti Anđele čuvaru, da u velikoj vjernosti slijedim tvoj glas!

Poveži s takvim strelovitim molitvama također želju da ti Bog bude milostiv u tvom posljednjem času. Ova milost će ti se sigurno ispuniti, ako ćeš ovu vježbu uvijek i posvuda osobito vjerno činiti.

Kada čujemo kako otkucava sat, mi se možemo ukratko sjetiti onih satova koje smo nekorisno proveli, kao što možemo također misliti i na to, da moramo polagati račun kako o sadašnjim tako i o svim satovima našega života, da se žurimo ususret vječnosti, da se svakim danom sve više primiče naša smrt, da će možda ubrzo otkucati naša posljednja ura. Poslije tih misli mi se povjeravamo Božjemu milosrđu i molimo Boga da nam bude milostiv u našem posljednjem času.

MOLITVA ZA SVAKI SAT

O moj Bože, budi mi milostiv sada i u onom odlučnom trenutku, jer onda nemam više vremena tražiti Te, nego naći Te. Daj mi milost da upotrijebim ovo prolazno vrijeme tako da Te tražim, da Te u času moje smrti nađem. Za tu milost molim Te, o moj Isuse, po zagovoru Tvoje ljubljene Majke, moga Anđela čuvara, svih svetih osobito sv. Josipa, i (reci ime svoga Zaštitnika).

Boriš li se s napašću ili strašću, tada pomisli često na našeg Gospodina i Učitelja usred njegove patnje. Uči iz toga crpiti snagu. Ne traži u svem tome veličanstvene riječ, nego reci u svoj jednostavnosti ono što ti pokreće srce.

POHOD PRESVETOM SAKRAMENTU I KRUNICA

Trebaš si za svoje vjerske vježbe načiniti neku vrstu dnevnog reda. Nemoj postati rob tog reda, nego ga mijenjaj ovisno o potrebama dana. No, mijenjaj samo vrijeme i redoslijed; ne izostavljaj olako ništa, osim ako je nužno.

Ne možeš li učiniti pohod sakramentu ili koju drugu vježbu, jer te sprječava tvoj posao ili ispunjavanje obveza, tada izostavi tu vježbu, ali ostani isto vrijeme, usprkos aktivnosti koja se odvija, u srcu osobito povezan s Bogom.

Pohod Presvetom Sakramentu

Ako pohađaš javnu pobožnost, sudjeluj u zajedničkoj molitvi; inače provedi pet do petnaestak minuta u tihoj sabranosti pred Presvetim. Moli posve slobodno, kako te već nadahne milost Božja ili poticaj srca. Možeš se također nadovezati na jutarnje razmatranje ili na neku molitvu ili pjesmu. Ako ti je teško slobodno moliti, tada uzmi nešto iz molitvenika.

Krunica

Moli rado krunicu, ili cijelu ili dio, već prema vremenu koje ti za to ostaje.

Stavi se u Božju prisutnost, poljubi križ, prekriži se i reci u srcu: “Moj Spasitelju, po znaku Tvog križa oslobodi me od svih mojih neprijatelja!”

Potom izmoli Vjerovanje i slijedeće molitve kako to propisuje krunica. Na kraju načini znak križa i poljubi križ. Nosi krunicu uvijek uza se.

Promisli da svakih deset Zdravo Marija prije svega određuju trajanje razmatranja dotične tajne; bitno je u to se zamisliti i s puno ljubavi suživjeti Isusov i Marijin život.

Molitve po izboru

Preporuči Gospodinu rado one osobe i nakane koje su ti na srcu i za koje si se obvezao moliti: tvoje roditelje, braću, sestre, rođake, prijatelje, tvoje poglavare, dobročinitelje i neprijatelje, pravednike i grešnike, duše pokojnika.

Izaberi jednu ili drugu molitvu i pokušaj se vlastitim riječima obratiti Bogu. Možeš tu primijeniti dio molitava iz pohoda Presvetomu. Ali nemoj moliti žurno, nego mirno, pun poniznosti i predanosti.

Za roditelje, ako su još na životu:

Bože, molim te za ljubav prema roditeljima. Ni od koga, osim tebe, nisam tako mnogo primio kao od njih: život, ljubav, brigu i dobročinstvo na dobročinstvo. Uzvrati im ono što im nisam kadar uzvratiti. Daj im mir, sreću, zdravlje, ljubav i zadovoljstvo. Očuvaj ih još dugo. Prije svega daj im svoju milost i svoj Božanski život. Amen.

Za pokojne roditelje (i baku i djeda):

Bože, zapovjedio si nam da poštujemo oca i majku, da im iskazujemo ljubav i poslušnost. Molim te za svoje roditelje (i svoga djeda i baku) prema kojima više ne mogu vršiti ovu obvezu, jer si ih već pozvao k sebi. Ono što je svako dijete osjećalo prema svojim roditeljima, žrtvovalo, dalo i činilo, to ti prikazujem zajedno sa svojim malim zaslugama, da ih primiš u svoje blaženstvo i da mi oni po svom zagovoru budu pomoć i utjeha. Amen.

Uzajamna molitva bračnih drugova:

Bože ljubavi i života, u svojoj mudroj providnosti si nas spojio. Molim te da u vjernosti i slozi hodimo zajedno životnim putem. Posveti i produbi našu uzajamnu ljubav da idemo pred tobom u strahu Božjem i svetosti, da budemo jedno uz drugo u radosti i u patnji te da služimo jedno drugome. Blagoslovi naš savez radostima života, daj nam zdravlje, posao, zaslugu i sigurnost i sjedini nas jednom u svom blaženstvu u ljubav koja vječno traje. Amen.

Za obitelj i djecu:

Bože, praizvore života, ti si po očinstvu i majčinstvu osigurao opstanak ljudskog roda i tvoje Crkve: podaj nam da budemo dobri roditelji; neka djeca budu naše najbolje blago, što možemo dati i odgojiti za svijet i osobito za Tebe, o Gospodine! Daj nam duh požrtvovnosti, razboritosti i razumnost u odgoju, snagu dobrog primjera i čvrste kreposti.

Sveta Obitelji, Isuse, Marijo i Josipe, dopustite da naša obitelj postane slika vašeg svetog zajedništva u Nazaretu! Amen.

U teškoćama bračnog i obiteljskog života:

Pogledaj, o Bože, kako su velike nevolje pohodile naš brak i obitelj. Daj nam snage da iz ovih teškoća opet izađemo. Pomozi nam da se pokajemo zbog nepravednih djela i tražimo oprost. Dopusti nam da u istinskoj težnji, nevolji i križu pronađemo put jedno k drugome, a osobito k tebi, praštajućoj, pomirbenoj ljubavi našeg Otkupitelja. Amen.

Za djecu, ako su još mala:

Bože, ti si nam povjerio djecu; daj da ih volimo i čuvamo kao tvoju svojinu. Tebi trebaju pripadati i za tebe odrastati. Dopusti da te ljube i da te nikada ne izgube! Neka tvoja milost i sve dobro u njima dozori. Očuvaj njihovu nevinost, ne dopusti im da padnu u grijeh i daj im snage da svladaju životnu zadaću. Amen.

Za sina i kćer:

Bože, ti si pozvao moju djecu na život, ona su izrasli roditeljskoj vlasti, ali ne ljubavi i brizi. Molim te za zdravlje i sreću za njih, da svladaju životne zadaće. Očuvaj ih u svojoj milosti i ljubavi da nikad ne izgube vjeru i pošteni trud, da ostanu postojani u opasnostima života i da se jednom ponovo nađemo u tvom vječnom blaženstvu. Amen.

Za dijete koje je bolesno ili u opasnosti:

Pogledaj, Gospodine, bol moga srca! Uvijek mi je bila želja da i ovo moje dijete bude potpuno u tvojim rukama, Predobrostivi Bože, pouzdajem se u tebe; daj mi snagu i povjerenje da će opet sve biti dobro prema tvom dopuštenju. Dopusti mi moliti i žrtvovati, dopusti mi položiti svoje brige u otvorenu stranu tvoga Srca. Klanjam se tvojoj ljubavi, i onda kada boli i srce ranjava. Amen.

Za umrlo malo dijete:

Gospodine, ti si mi uzeo dijete; ono je u tvojim rukama, dobri Bože, ti radosti i milino svijeta. Neka komadić moga srca i moje ljubavi pripadne onostranome, mojem djetetu i blaženstvu koje ono ima u Tebi. Možda naš siromašni, grešni život treba jednog tako čistog, nevinog zagovornika. Amen.

Za dijete koje je odraslo umrlo:

Gospodine, kako je nedokučiva tvoja odluka! Mogu samo moliti: “Gospodin dao, Gospodin uzeo, blagoslovljeno ime njegovo!” Daj, o Oče milosrđa, mome djetetu vječni život! Neka tvoja krv opere s njega svaku mrlju i neka ga obujmi tvoja ljubav. Ako je nužno, Gospodine, uzmi sve zaluge i oproste u kojima ću ja u svom životu imati udjela, i okreni ih mom sirotom djetetu. Amen.

Za prijatelje:

Neka, o Bože, ljubav kojom sam privržen svojim prijateljima bude uvijek utemeljena na Tebi i vodi k Tebi! Daj nam radost uzajamnog razumijevanja, ali i duh požrtvovnosti, koji prijateljstvo čini postojanim i vjernim. Trojedini Bože, ti nisi sam, nego se tvoja sveta, preobilna ljubav objavljuje; daj da naše prijateljstvo bude slika tvoje svetosti i tvoga bogatstva. Amen.

Za rođake:

Gospodine, molim te za rođake; ne dopusti da budem ravnodušan prema njima. Daj da ostanemo jedni s drugima uvijek povezani u miru, slozi i spremnosti za pomoć i neka nas vjera i ljubav prema tebi povezuju. Ojačaj u njima vjerski život, očuvaj ih sve u svojoj milosti i daj im da pronađu utočište u Tebi. Amen.

Za ukućane:

O Bože, molim te za one, s kojima stanujem i živim. Daj da ih poštujem i cijenim, bili mladi ili stari, pretpostavljeni ili podložnici, da ih ljubim i da im rado pomažem. Dopusti mi da podnosim njihove osobine i pomozi mi da im ne dadem povod za grijeh svojom neobuzdanošću i lošim primjerom; da Tebe vidim u njima i Tebi u njima služim, onako kako bih ti želio služiti kad bi Ti stanovao kod mene. Amen.

Za pale borce:

Bože, u poniznosti prigibamo se tvojim pripuštenjima. Ali te molimo za spas duša poginulih, koji daleko od svoje domovine i obitelji, često također bez svećeničke pomoći moraju poći k tebi u vječnost. Pogledaj također na njihovu poslušnost, njihovo vjerno ispunjavanje dužnosti, na tešku, tvrdu sudbinu, koju su podnijeli i daj im miran počinak u tvojem blaženstvu da nam iz neba izmole mir i sigurnost. Amen.

Za suradnike:

Ne mogu sam stvoriti djelo svog života, nego s ljudima s kojima si me zajedno združio. Daj da to ne bude samo svrsishodno zajedništvo radi posla, već da moja duša dušu i moje srce srce pronađe; i da Ti, Bog moje duše, pritom ne ostaneš skriven. Daj mi snage za dobar primjer, za dobru riječ i dobrohotnu ljubav. Amen.

Za svetog Oca:

Bože, Ti pastiru i upravitelju svojih vjernika, pogledaj milostivo na svog slugu kojeg si pozvao na pastirsku službu. Daj da riječju i primjerom podupire ljude, kako bi zajedno s povjerenim mu stadom postigao vječni život. Amen.

Za vlast i domovinu:

O Bože, očuvaj našu domovinu u trajnom dobru; prosvijetli one koji njom upravljaju svojim jasnim svjetlom, da spoznaju što je nužno i da budu kadri izvršiti ono što je pravo. Ne dopusti neprijateljima tvog Kraljevstva da dobiju premoć, nego i njih prosvijetli da spoznaju i nauče ljubiti tvoj nauk i tvoju mudrost. Amen.

Za umiruće:

Preblagi Isuse, ljubitelju duša, prizivam te po smrtnom strahu tvog presvetog Srca i po bolima tvoje neokaljane Majke; operi u svojoj krvi grešnike cijelog svijeta, koji sada leže u smrtnom strahu i još danas moraju umrijeti. Srce Isusovo, koje si pretrpjelo smrtni strah, smiluj se umirućima! Amen.

Za pokojne:

Bože, ti sudiš svakoga po njegovim djelima; molim te za pokojne, osobito za svoje rođake i poznanike. Dopusti im, ako još moraju zbog tvoje pravednosti okajavati svoje grijehe, po tvom milosrđu ući u vječnu radost. Amen.

Za poniznost i skromnost:

O Bože, ne dopusti mi da zapadnem u sebičnost, nego mi pomozi da budem ponizan, da spoznam da si ti sve, a da sam ja samo nešto u tebi. Ne dopustim mi da tašta misao, bezobzirnost i bahatost prodru u dušu; daj da se moja volja temelji jedino na tebi, što god mi želio dati i dodijeliti. Amen.

Za čistoću i djevičanstvo:

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: “Blago čistima srcem”; daj da moje ponašanje bude stidljivo i pomozi mi da se ne predam putenosti, nego smjesta otkloni moj duh od takvih misli; daj da ništa ne činim i ne upuštam se u ništa što se protivi tvojoj svetoj volji. Daj mi snage da oslobodim svoje srce od svake privrženosti na ovaj grijeh!

O Gospođo moja, o Majko moja, tebi se sasvim darujem. Pa da ti se pokažem odanim posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce i upravo svega sebe. Budući da sam sav tvoj, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju! Amen.

Za revnost i duh požrtvovnosti:

Tvoja božanska volja, Gospodine, je istodobno stvarnost. Daj mi revnost, da ne budem zadovoljan polovičnim odlukama i djelima, nego da uložim svu snagu svoje volje kako bih stalno ispunjavao tvoju volju. Dopusti mi da nadvladam tromost volje te mi podaj duh požrtvovnosti da podnosim nedaće i teškoće života i posla, usprkos svim protivljenjima u meni i izvan mene. Ne dozvoli da ikada napustim Tebe i Tvoju ljubav! Amen.

Za strpljenje i ustrajnost u patnji:

Gospodine i Bože, pozvao si me da sudjelujem u tvojem križu i patnji. Sam po sebi ne mogu to nositi. Pogledaj kako moje zemaljsko srce želi biti oslobođeno patnje. Otkloni svako zlo od mene ako je to tvoja volja. Ali pogledaj također kako isto to srce, pokrenuto nebeskom milošću, ništa ne traži doli vršiti tvoju volju i prihvaća bolest i patnju, ako ih tvoja ruka meni daje. Daruj mi strpljenje i ustrajnost! Amen.

Za pravi izbor zvanja:

Gospodine Isuse Kriste, pošalji mi s neba duh savjeta da izaberem zvanje za koje si me pozvao, u kojem mogu nešto postići, kršćanski živjeti i jednom dobro umrijeti. Gospodine, ti poznaješ želju moga srca da ti uvijek vjerno služim; pokaži mi gdje me želiš postaviti i za što sam sposoban. Daj mi jasnu naklonost prema onom pozivu koji ti hoćeš i uredi sve tako da ga pronađem. Neka bude samo tvoja volja i ne daj da te izgubim! Amen.

Pri neodlučnosti u izboru staleža:

Gospodine, ako želiš da svoj život vežem uz život drugoga, daj mi jasnoću i jasnu volju i želju. No, podaj mi također mir i ravnodušnost, dok mi tvoje proviđenje ne pokaže koga si mi namijenio. Daruj mi snagu da se očuvam dokle god i za koga ti želiš.

Gospodine, ali ako trebam pripadati Tebi, tada zatvori moje srce svakoj težnji prema nekome drugom, osim prema Tebi. Dopusti da pripadnem samo Tebi i da se oduševljavam za Tebe i tvoje djelo na zemlji. Tada mi ne dopusti da tražim svijet, njegove ljude i radosti, već tvoju službu i život za Tebe. Amen.

Za svećenički i redovnički poziv:

Gospodine, pošalji radnike u svoj vinograd! Ulij u srca mnogih ljudi poziv za svećenički i redovnički stalež. Daj im da vjerno izdrže u razdoblju njihove priprave. Dopusti im da u zdravlju i vjerskom žaru dostignu svoj cilj kako bi mnogi svećenici, braća i sestre bili spremni za Kristovo kraljevstvo, a prije svega za posve nepodijeljenu ljubav prema tebi i potpuno predanje. Amen.

U napastima:

Gospodine Isuse, utočište duše moje, pogledaj kako napasnik uvijek iznova želi unijeti zlo u moju dušu, kako zabranjeno mami i želi oslabiti moju volju. Gospodine, ne dopusti mi da popustim! Jačaj moju volju, koju vabe prividno poželjne stvari, da se oslobodim svih polovičnih stavova koji su ostali kao posljedica mojih prijašnjih grijeha i nevjera, te da prekinem sa svim ljudima, društvima i prilikama koji su ozbiljna opasnost za mene! Ti koji si tako gorko trpio za mene i umro, daj mi da spoznam opakost grijeha! Amen.

U neutješnosti:

Gospodine, znam: maloj djeci se daju slatkiši kako bi lakše slušali; ali kad čovjek odraste, zahtijeva se poslušnost bez slatkiša. Daj mi snage da Ti budem poslušan i kada je sve u meni bez radosti i moja volja mlitava, tako da se moram prisiliti na služenje tebi. Pomozi mi da izdržim, da ništa ne propustim, nego da ispunjam tvoju volju svejednako bilo da sam radostan ili sve u meni ostaje hladno. Što je manje pri mom djelu utjehe za mene, to više ćeš to biti Ti sam kojeg ljubim. Amen.

U teškoćama s bližnjima:

Gospodine, ne govoriš mi i ne šalješ mi anđela; ni kamenje, biljke i životinje ne govore; ali stvorio si mog bližnjega, i ono što on čini i želi, ti si dopustio. Daj mi da prema njemu budem blag i poslušan kao dijete. Gubim malo ako činim ovo ili ono, ako idem ovamo ili onamo; ali bih mnogo izgubio ako mu u dopuštenim stvarima ne bih htio popustiti. Jer ti si od vječnosti odlučio da ga sa mnom spojiš, s njegovim djelom i voljom koja mi je teška. Trebam li ga ja odbaciti – izuzevši grijeha -, budući da ga ti podnosiš, štoviše ljubiš ga i od vječnosti si ga ljubio. Ojačaj moju ljubav! Amen.

U nepravdi i poniženju:

O mudrosti i pronicavosti Božja, koja se sastojiš u svetoj i neprocjenjivoj jednostavnosti i nevinosti, u svetoj ludosti križa! Trebaju li me gaziti nogama, izrugivati me i činiti sa mnom što ih volja, a da ja ne prozborim ne riječi? Da, tako je: Ti to želiš. Apostol križa uzvikuje: ….Stanovnici Babilona nisu razumjeli ovaj nauk; ali stanovnici Kalvarije su ga slijedili. Prihvaćam tvoju volju, raspeti Spasitelju, da budem s njom sjedinjen i da je stalno tražim. Još me toliko toga odvaja od tako svetog stava; ojačaj me!

ISPIT SAVJESTI

Ne čudi se što upadaš u pogreške, nego se prisjeti da se u tvojoj slabosti Božja snaga utoliko divnije očituje. Sam sv. Pavao se tuži: “Bijednog li mene čovjeka” Tko će me osloboditi od mog smrtnog tijela?” Njegovo odgovor glasi da će ga sačuvati Božja milost po Isusu Kristu.

Ni kod tebe nije ništa drukčije: Samo će te milost Božja sačuvati! Traži ovu milost u sakramentu pokore i u dnevnoj pripravi za nj, u ispitu savjesti.

Svakodnevni ispit savjesti

Ispitaj jednom na dan, najbolje predvečer ili prije večernje molitve svoju savjest. Osvrni se na cijeli dan i preispitaj svoje misli, riječi i djela. Možeš pri tom moliti pokajanje ili slijedeću molitvu:

Moj Bože, moj Stvoritelju i Otkupitelju, kajem se od sveg srca što sam te uvrijedio, jer ti si moj Gospodar i moj Bog kojeg iznad svega ljubim. Čvrsto odlučujem da ću s Tvojom milošću, koju ponizno od tebe ištem, izbjegavati sve što ti se nebi svidjelo, osobito … i da ću činiti sve što ti se sviđa, kao zadovoljštinu za moje grijehe. Prikazujem ti, moj Bože, život, muku i smrt našega Gospodina Isusa Krista, zasluge presvete Djevice Marije, anđela i svetaca. Pouzdajem se, o Isuse, u tvoju beskonačnu dobrotu i milosrđe. Oprosti mi stoga moje grijehe po zaslugama tvoje predragocjene krvi i tvojeg Srca dostojnog svake hvale i daj mi milost, da ti ubuduće vjernije služim. Blagoslovljen budi Bog!

Svakodnevni ispit savjesti uvelike ćeš si olakšati slijedećom vježbom: čim preko dana uočiš bilo koju pogrešku, odmah se ispitaj iz kojih je pobuda proizišla. Tada se ponizi pred Bogom i upamti sve za ispit savjesti. Osim toga možeš se još iznimno ispitati o ovoj ili onoj kreposti koja ti je prije svega nužna a koja se neposredno kosi s pogreškom, kojoj si najviše sklon.

Preuzeto sa Samostan Pohoda Marijina

Ostavite komentar

Pin It