Molitva i litanije svetom Antunu Pustinjaku

Molitva svetom Antunu Pustinjaku

Bože, ti si dao svetom
Antunu opatu da ti
služi osobitim životom
u pustinji.

Udijeli nam, po njegovu
zagovoru, da se odričemo
sami sebe i tebe sveudilj i nadasve ljubimo.

Amen.

Litanije svetog Antuna Pustinjaka

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Sveti Antune, kojega su roditelji u krjeposti odgojili, moli za nas!
Sv. Antun PustinjakSveti Antune, svjetlo pustinje, moli za nas!
Sveti Antune, uzore pustinjaka, moli za nas!
Sveti Antune, zrcalo svih krjeposti, moli za nas!
Sveti Antune, ražaren ljubavlju prema Bogu, moli za nas!
Sveti Antune, primjeru ljubavi prema čovjeku, moli za nas!
Sveti Antune, preziratelju zemaljskih stvari, moli za nas!
Sveti Antune, uzvišen po poniznosti, moli za nas!
Sveti Antune, bogat siromaštvom, moli za nas!
Sveti Antune, ogledalo pokore, moli za nas!
Sveti Antune, žedan slave Božje, moli za nas!
Sveti Antune, protivniče krivovjerjâ, moli za nas!
Sveti Antune, veliki ljubitelju svetoga križa, moli za nas!
Sveti Antune, pun povjerenja u Boga, moli za nas!
Sveti Antune, gorljiv u molitvi, moli za nas!
Sveti Antune, zaštitniče od mnogih bolesti, moli za nas!
Sveti Antune, naš zaštitniče, moli za nas!
Sveti Antune, naš zagovorniče kod Boga, moli za nas!

Da možemo savršeno nasljedovati tvoje krjeposti, moli za nas sv. Antune!
Da po tvom primjeru čvršće prianjamo uz vječna dobra, nego uz propadljive zemaljske stvari, moli za nas sv. Antune!
Da mognemo Bogu služiti u poniznosti i jednostavnosti srca, moli za nas sv. Antune!
Da zatvorimo svoje srce pred pokvarenim svjetovnim nasladama i nasljedujemo tebe u tvojoj čistoći, moli za nas sv. Antune!
Da svoje pouzdanje stavimo u Boga i da iz Njegove očinske ruke očekujemo sva dobra, moli za nas sv. Antune!
Da ne pokleknemo u našim slabostima, nego da ostanemo čvrsti u napastima, moli za nas sv. Antune!
Da se strpljivo utječemo molitvi i tako primimo što je potrebno za spasenje, moli za nas sv. Antune!
Da oplakujemo svoje grijehe i istinskom pokorom damo zadovoljštinu, moli za nas sv. Antune!
Da budemo od zamki i navala đavolskih slobodni, moli za nas sv. Antune!
Da Bog od nas pošasti bolesti i vatre odvrati, moli za nas sv. Antune!
Da Bog našu stoku od svih zala očuva, moli za nas sv. Antune!
Da Bog naše molitve usliši, moli za nas sv. Antune!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Oče naš…

Moli za nas sveti Antune,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Gospodine usliši molitvu moju,
I vapaj moj k Tebi da dođe!

Pomolimo se:

Gospodine, udijeli nam milost po zagovoru svetoga Antuna, da se Tvojom zaštitom od svake pobune naše volje očuvamo i u našoj nevolji u tvoju dobrotu pouzdajemo. Po Isusu Kristu. Amen.

Gospodine, daj da Ti po zagovoru sv. Antuna omilimo, da po njemu dobijemo što ne možemo postići vlastitim zaslugama, daj da nasljedujemo primjer njegova života i zatim Te zajedno s njim kroz svu vječnost gledamo u nebu. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It