Vidjelica Vicka: Vrijeme otkrivanja deset tajni biti će vrijeme kušnji

Vidjelica Vicka – Gospa je dala veliku slobodu i nikoga nije tjerala da vjeruje. Njezine poruke ne prenose se “na silu”, već s ljubavlju. Ljubav se vidi, prenosi, ostaje. Sve što se radi na prisilan način kako dođe tako i prođe. Nema ništa novo u učenjima koja dolaze iz Međugorja, a Gospa nas samo želi podsjetiti na ono od čega su se mnogi kršćani okrenuli.

Gospa govori o svom naumu koji se mora ostvariti i da joj moramo pomoći svojim molitvama, čak i sada. Još nam nije rekla ništa o svom planu.

Činjenica sadržaja u Tajnama tiče se cijelog svijeta. Ne govori o tome jer očito još nije vrijeme da se o tajnama govori svima. Dat ćete znak kada budemo mogli početi razgovarati o tome, kada sazrije vrijeme.

Nikad nisam ništa tražila od Gospe. Ne radim to iz straha nego zato što znam da Ona ima svoje planove i da ja moram raditi što Gospa želi.

Ali ljudi često misle da je samo Mirjana upletena u Deset tajni.
VICKA – Ne, svi smo uključeni. Jedina razlika je u tome što je Mirjana odabrala oca Petra da objavljuje tajne svijetu, ali svatko od nas ima svoju zadaću.
OTAC LIVIO – Gospa je jednom rekla da će nakon Treće tajne ipak biti jedan od vas koji će imati svakodnevna ukazanja.

VICKA – Da, to je netko od nas, pa ćemo onda vidjeti tko je.
OTAC LIVIO – Ne znamo tko je on?
VICKA – Ne.
OTAC LIVIO – Ali je li to jedna od vas tri ili jedno od vas šestero?
VICKA – Jedna od nas tri.

OTAC LIVIO – Ali nakon Četvrte tajne više neće biti nikoga tko bi imao svakodnevna ukazanja?
VICKA – Vidjet ćemo…
OTAC LIVIO – Dakle, nakon Treće tajne ostat će vidjelac, među onima čija se svakodnevna ukazanja sada nastavljaju.
VICKA – Točno, nas troje: Marija, Ivan i ja. Nas troje koji znamo samo devet od deset tajni. Nekome od nas troje, onda ćemo vidjeti kome, ukazanja će ostati.

OTAC LIVIO – Čak i nakon tajni?
VICKA – Čak i poslije.

OTAC LIVIO – Vrlo zanimljivo. Ne znam shvaćaju li ljudi važnost ove izjave.
VICKA – Treća tajna odnosi se na znak koji će Gospa ostaviti na Brdu ukazanja, znak koji će ostati zauvijek. Još jedna tajna dana je svakom od nas vidioca i to je osobna stvar. Umjesto toga, Sedma tajna je djelomično poništena slijedeći naše molitve, ali ne u potpunosti, a Gospa bi željela da se molimo još više jer kroz naše molitve možemo mijenjati i druge.

OTAC LIVIO – Ali rekli ste da će za vrijeme tajni ipak biti jedan od vas koji će imati svakodnevna ukazanja. Ono što ste mi rekli vrlo je važno jer znači da će u vrijeme Deset tajni, u vrijeme koje će zasigurno biti vrijeme kušnje, Gospa ostati među nama.

Preuzeto s medjugorje-news.com

Ostavite komentar

Pin It