ŽUPNE OBAVIJESTI – 15. SIJEČNJA 2023.

Danas na Podbrdu molimo krunicu u 14 sati, u petak je križni put na Križevcu u isto vrijeme.

U iduću nedjelju svete mise su u 7, 8, 9:30, 11 i 18
sati.
U područnim crkvama, u Miletini, Vionici i Šurmancima u 9 sati.

Ovdje su upisana sva hercegovačka središta koja imaju raspored Tečaja za cijelu godinu. Dodali smo Imots- ki (fra Jakov Udovičić, 021 841 791) kao najbliže središte izvan Hercegovine (Župni ured D. Vinjani, 21260 Imotski). Satnica početka predavanja ustalje- na u Tomislavgradu, na Humcu, na Širokom Brigu i na Posušju uvijek je u 18 sati, a u Imotskom, kao i u Mostaru u Katedrali i u Samostanu u 19 sati. Stolački dekanat svaki tečaj mijenja mjesto održavanja, a svake večeri imaju po dva predavanja i započinju u 19 sati. Prijedlog je da sudionici na Tečaju, za troškove Tečaja, dadnu svoj doprinos u vrijednosti jedne (1) misne na- kane (20 KM), u Imotskom 100 kuna.

Ostavite komentar

Pin It