Devetnica Sv. Franje Saleškog

Franjo Saleški je ženevski biskup, crkveni naučitelj i katolički svetac. Radio je na povratku protestanata katolicizmu i bio je uspješan propovjednik. Poznat je i po svojim teološkim spisima, osobito o temama duhovnog vodstva i duhovne formacije. Najvažnije djelo mu je “Filotea” ili “Uvod u pobožni život”.

Devetnica Sv. Franje Saleškog

1. dan (15. 1.)

Blažene su duše koje se uistinu i potpuno
predaju u službu Božju, jer
ih Bog nikada ne ostavi neplodne.
Za ništa, koje su ostavile radi Boga,
Bog im daje nazamislive nagrade
na ovom i na drugom svijetu.

    Vježba u kreposti:

    VELIKODUŠNOST 

2. dan (16. 1.)

Blaženi ste, jer poznate svoju bijedu.
Zahvalite Bogu za tu spoznaju,
odsijecite svu nepotrebnu nježnost,
koja je uzrok da se tužite nad svojom slaboćom.
Imamo nježnost za svoje tijelo,
koja je vrlo protivna savršenstvu, a
li još je veća nesavršenost nježnost našega duha,
razmaženost.

Vježba u kreposti:

    PONIZNOST 

3. dan (17. 1.)

Blaženi pokorna srca jer se neće
nikada slomiti.

Vježba u kreposti:

POPUSTLJIVOST

4. dan (18. 1.)

Blaženi oni koji nemaju ništa
ljubaznoga, jer su sigurni da je ljubav koju im iskazuju
savršena, jer je posve u Bogu.

Vježba u kreposti:

LJUBAV DO PONIŽENJA

5. dan (19. 1.)

Blaženi su oni koji žive u očekivanju
i ništa se ne umore od čekanja!
To je što kažem za mnoge,
koji se žele usavršiti po stjecanju kreposti,
hoće ih imati odmah, kao da savršenost postoji samo u želji.
Bilo bi to veliko dobro, ako bismo mogli biti ponizni
odmah kad si to zaželimo, bez svakoga truda.
   

Vježba u kreposti:

STRPLJIVOST

6. dan (20. 1.)

Nikada nećemo moći zapriječiti,
da nam se krv ne digne u lice
kada dobijemo opomenu
i ne osjetimo nikakve srdžbe.
Blaženi ćemo biti, ako budemo imali tu savršenost
četvrt sata prije smrti.

Vježba u kreposti:

LJUBAV DO OPOMENE

7. dan (21. 1.)

Kada u svijetu pitamo za put,
jedan nam kaže desno,
drugi lijevo i konačno nas se najčešće prevari;
ali vi ne trebate drugo, nego se pustiti voditi.

Vježba u kreposti:

LJUBAV DO KRŠĆANSKOG POZIVA

8. dan (22. 1.)

Blažena duša koja se savim preda brizi,
koju ima za nju vrlo razumna Providnost Stvoriteljeva.
Ona će primiti bez nemira različite nezgode koje se zbivaju.
U kojoj god zgodi bila, ona izriče od srca svoj pristanak.
Da, moj Oče, jer se Tebi tako sviđa.

Vježba u kreposti:

SJEDINJENJE S VOLJOM BOŽJOM

9. dan (23. 1.)

Blažena duša koja vrši BOŽJU VOLJU, jer ona je vjerna i istinita.
U dušama koje su vjerne BOŽJIM ZAPOVIJEDIMA
bit će obilje mira, radosti i utjehe u Duhu Svetom.

Vježba u kreposti:

TOČNO VRŠENJE BOŽJIH ZAPOVIJEDI

LITANIJE NA ČAST SVETOG FRANJE SALEŠKOG

Sveti Franjo, najdostojniji biskupe, moli za nas!
Sveti Franjo, drag Bogu, moli za nas!
Sveti Franjo, nasljedovatelju Isusa Krista, moli za nas!
Sveti Franjo, prepun darova, moli za nas!
Sveti Franjo, najdraži Bogorodici, moli za nas!
Sveti Franjo, veliki štovatelju svetaca, moli za nas!
Sveti Franjo, ljubitelju Kristova Križa, moli za nas!
Sveti Franjo, najodaniji Božjoj volji, moli za nas!
Sveti Franjo, posudo izabrana, moli za nas!
Sveti Franjo, svjetlo Crkve, moli za nas!
Sveti Franjo, uzore bogoljublja, moli za nas!
Sveti Franjo, izvore mudrosti, moli za nas!
Sveti Franjo, branitelju katoličke vjere, moli za nas!
Sveti Franjo, dobri pastiru naroda, moli za nas!
Sveti Franjo, odlični propovjedniče, moli za nas!
Sveti Franjo, borče protiv krivovjerja, moli za nas!
Sveti Franjo, sol zemlje, moli za nas!
Sveti Franjo, pravilo pravde, moli za nas!
Sveti Franjo, zrcalo poniznosti, moli za nas!
Sveti Franjo, ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sveti Franjo, uzore blagosti, moli za nas!
Sveti Franjo, preziratelju svijeta, moli za nas!
Sveti Franjo, slavodobitniče nad tijelom, moli za nas!
Sveti Franjo, pobjedniče demona, moli za nas!
Sveti Franjo, pomagaću pokornika, moli za nas!
Sveti Franjo, utočište grešnika, moli za nas!
Sveti Franjo, tješitelju siromaha, moli za nas!
Sveti Franjo, pomoć bijednih, moli za nas!
Sveti Franjo, uzore savršenosti, moli za nas!
Sveti Franjo, posudo svetosti, moli za nas!
Sveti Franjo, anđeoski čist, moli za nas!
Sveti Franjo, mudrošću kerubin, moli za nas!
Sveti Franjo, u ljubavi serafin, moli za nas!
Sveti Franjo, naš patrijarho, moli za nas!
Sveti Franjo, naše svjetlo, moli za nas!
Sveti Franjo, naš zaštitniče, moli za nas!
Sveti Franjo, naš vođo, moli za nas!
Sveti Franjo, naše utočište, moli za nas!
Sveti Franjo, takmac anđela, moli za nas!
Sveti Franjo, nasljedovatelju apostola, moli za nas!
Sveti Franjo, dioniče mučenika, moli za nas!
Sveti Franjo, slavo ispovjednika, moli za nas!
Sveti Franjo, utemeljitelju djevica, moli za nas!
Sveti Franjo, sugrađane svih svetih, moli za nas!

Bože, htio si da sveti biskup Franjo Saleški postane svima sve za spasenje duša.
Daj da po njegovu primjeru i mi svojoj braći uvijek služimo u krotkosti i ljubavi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog,
po sve vijeke vjekova.
Amen.

Ostavite komentar

Pin It