MISNA ČITANJA – 14. SIJEČNJA 2023.

Nisam došao zvati pravednike, nego grešnike.

I. tjedan kroz godinu

Subota, 14. 01. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 4,12-16; Ps 19,8-10.15; Mk 2,13-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Feliks, Srećko, Rajko, Makrina, Malahija

Prvo čitanje:

Heb 4, 12-16

Pristupajmo smjelo Prijestolju milosti.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Živa je Riječ Božja i djelotvorna;

oštrija je od svakoga dvosjekla mača;

prodire dotle da dijeli dušu i duh,

zglobove i moždinu

te prosuđuje nakane i misli srca.

Nema stvorenja njoj skrivena.

Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno

očima Onoga komu nam je dati račun.

Imajući dakle velikoga Velikog svećenika

koji prodrije kroz nebesa

— Isusa, Sina Božjega —

čvrsto se držimo vjere.

Ta nemamo takva Velikog svećenika

koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima,

nego poput nas iskušavana svime,

osim grijehom.

Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti

da primimo milosrđe

i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 8-10.15

Pripjev:

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Savršen je Zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan je strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti su sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Riječi ti usta mojih omiljele,
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim,
Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Evanđelje:

Mk 2, 13-17

Nisam došao zvati pravednike, nego grješnike.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.

Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: »Zašto jede s carinicima i grešnicima?« Čuvši to, Isus im reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It