Litanije u čast Božanskoga Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, pravi Bože, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnoga, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, Riječi Tijelom postala, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, Oče vječnosti, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, željo naroda, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, ljubimče svih svetih duša, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetomu, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i u jasle položeno, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno, Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto, preslavno ime Isus, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili mudraci, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje je Djevica Marija u Hramu prikazala, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje je Herod progonio, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, koje je sveti Josip s Majkom poveo u Egipat, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, učitelju poniznosti i poslušnosti, smiluj nam se!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se: Bože, tvoj se Jedinorođenac pojavio u našemu ljudskom tijelu te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo te, da nas on iznutra, u Duhu, obnovi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It