MISNA ČITANJA – 12. SIJEČNJA 2023.

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

I. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 01. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 3,7-14; Ps 95,6-11; Mk 1,40-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ernest, Tatjana, Bernard

Prvo čitanje:

Heb 3, 7-14

Hrabrite jedni druge dok još odjekuje ono Danas!

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Kao što veli Duh Sveti:

»Danas ako glas mu čujete,

ne budite srca tvrda kao u Pobuni,

kao u dan iskušenja u pustinji

gdje me kušnjom iskušavahu očevi vaši

premda gledahu djela moja četrdeset godina.

Zato mi dodija naraštaj onaj

pa rekoh: Uvijek su nestalna srca

i ne proniču moje putove.

Tako se zakleh u svom gnjevu:

Nikad neće ući u moj počinak!

Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas

srce bilo opako, nevjerno,

odmetnulo se od Boga živoga.

Pače hrabrite jedni druge dan za danom

dok još odjekuje ono Danas

da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom.

Doista, sudionici smo Kristovi postali

ako, dakako, ono prvo imanje

stalnim sačuvamo.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 95, 6-11

Pripjev:

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

»Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
pa rekoh: Narod su nestalna srca,
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu:
Nikad neće ući u moj počinak!«

Evanđelje:

Mk 1, 40-45

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo«. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It