MISNA ČITANJA – 27. PROSINCA 2022.

Onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

Božićna osmina

Utorak, 27. 12. 2022.

SV. IVAN, apostol i evanđelist

Blagdan

ČITANJA:
vl.: 1Iv 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; Iv 20,1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ivan, Ivana, Ivančica, Fabiola, Teodor

Prvo čitanje:

1Iv 1, 1-4

Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama.

Početak Prve poslanice svetog Ivana

Predragi!

Što bijaše od početka,

što smo čuli,

što smo vidjeli očima svojim,

što razmotrismo i ruke naše opipaše

o Riječi, Životu —

da, Život se očitova,

i vidjeli smo i svjedočimo,

i navješćujemo vam Život vječni,

koji bijaše kod Oca

i očitova se nama —

što smo vidjeli i čuli,

navješćujemo i vama

da i vi imate zajedništvo s nama.

A naše je zajedništvo s Ocem

i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

I to vam pišemo

da radost naša bude potpuna.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1-2.5-6.11-12

Pripjev:

Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Svjetlost sviće pravedniku
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu,
slavite sveto ime njegovo!

Evanđelje:

Iv 20, 1-8

Onaj dugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It