MISNA ČITANJA – 26. PROSINCA 2022.

Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!

Božićna osmina

Ponedjeljak, 26. 12. 2022.

SV. STJEPAN PRVOMUČENIK

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dj 6,8-10; 7,54-60; Ps 31,3c-4.6ab.7b.8a.17.21ab; Mt 10,17-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Stjepan, Stjepko, Krunoslav, Kruno, Dionizije

NAPOMENA:
▪ U Republici Hrvatskoj državni blagdan; neradni dan.

Prvo čitanje:

Dj 6, 8-10; 7, 54-60

Evo vidim nebesa otvorena.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.

Zato uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao.

I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 31, 3c-4.6ab.7b.8a.17.21ab

Pripjev:

U tvoje ruke, Gospodine, predajem duh svoj.

Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
U Gospodina ja se uzdam,
radosno ću klicat tvojoj milosti.

Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.

Evanđelje:

Mt 10, 17-22

Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Čuvajte se ljudi,

jer će vas predavati vijećima

i po svojim će vas sinagogama bičevati.

Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas

poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.

Kad vas predadu, ne budite zabrinuti

kako ili što ćete govoriti.

Dat će vam se u onaj čas

što ćete govoriti.

Ta ne govorite to vi,

nego Duh Oca vašega govori u vama!

Brat će brata predavati na smrt

i otac dijete.

Djeca će ustajati na roditelje

i ubijati ih.

Svi će vas zamrziti

zbog imena moga.

Ali tko ustraje do svršetka,

bit će spašen.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It