Božićna molitva Malome Isusu

Sa Svetim Duhom došao je Krist,
Od Marije Djevice, bezgrješne, čist.
Da ljudima jednak na Zemlji bude,
Da od grijeha sviju spasi sve ljude.

Isuse naš mali, iz Betlehema,
Čovječanstvo drugog spasitelja nema.
Spasi dobre ljude ove planete,
Maleno u štali rođeno Dijete.

Spoznao Ti si sve slabosti ljudi,
Isuse Kriste milostiv nam budi.
Uskrsnuli Isuse, dođi čim prije,
Da nas sunce s Tobom nebesko ogrije.

Pojavi se Isuse na kopnu il’ moru,
Čekaju te ljudi ko nebesku zoru.
Dosta nam je krvi, znoja i rana,
Pojavi se noću ili usred dana…

Čovječanstvo prognano u suzama pati,
Ponovno nas Isuse u svoj Eden vrati.
Ne daj da nam zmije podvaljuju više,
Niti da nas tuku olujne kiše…

Neka se u Raju svi ljudi vole,
I neka se skupa jednom Bogu mole.
Sad molitve k Tebi u Betlehem jezde,
Ko Mudraca onih nebeske zvijezde.

Pokaži nam Isuse uskrsnuća put,
Život nam na zemlji težak je i krut.
Sapinju ljude sve zemaljske strasti,
Opsjedaju mnoge kratkotrajne slasti…

Čovječanstvo grješno propasti mora,
Čeka li nas Kriste Sodoma, Gomora?!
Ili potop opći bez lađe Noine,
Čovječanstvo spasi Božanski Sine!

Smiluj se ljudima ravnica i gorja,
Od Betlemske štale sve do Međugorja.
Hvala ti Isuse za dolazak Tvoj,
Nek je vječna slava Noći Betlemskoj.

Isuse maleni u Hrvatsku svrati,
S Marijom majkom, tvoji su Hrvati.

Ostavite komentar

Pin It