SVETAC DANA – SV. PETAR KANIZIJE

Rođen 1521. u uglednoj nizozemskoj obitelji, sveti Petar Kanizije studirao je u Kölnu i dobio licencu doktora građanskog prava; zatim je otišao u Louvain (Belgija) učiti kanonsko pravo. Ove su studije uslijedile neposredno nakon dana kada je Luther spalio papinske bule u Wittenbergu u Njemačkoj. Uskoro je sveti Petar, koji je postao isusovac, predavao na Sveučilištu u Kölnu; bio je ondje kad je nesretni nadbiskup toga grada zapao u novo krivovjerje. Katolici koji su ga željeli svrgnuti trebali su zamjenika kod cara da iznese njihov zahtjev, a Sveti Petar je izabran.

Njegova je misija, potpomognuta Duhom Svetim, uspjela; a zamjenika je primijetio kardinal, koji ga je želio poslati na Tridentski sabor kao svog predstavnika i teologa. Glavar svetog Petra, sam sveti Ignacije Lojolski, odobrio je ovaj izbor, a mladi je isusovac preuzeo njegovo mjesto među ocima Koncila. Dobio je zadatak da sastavi memoare o točnoj prirodi zabluda koje su se širile u zemljama reforme, u suradnji s Papinim teologom, drugim isusovcem po imenu Jacques Laynez. Njihov rad je bio cijenjen; Vijeće je ubrzo nakon toga raspušteno, a Svetoga Petra je sveti Ignacije pozvao u Rim da se s njim posavjetuje o formiranju redovnika i budućnosti njihova Reda.

Nakon toga sveti Petar i još dvojica isusovaca osnovali su koledž u Ingolstadtu, otišavši tamo sa samo dvije knjige u svojoj prtljazi, Duhovnim vježbama svetog Ignacija i slavnim Ratio Studiorum, ili Planom studija njihova Reda. Sveti Petar je od te ustanove imenovan rektorom Sveučilišta.

Posvuda je bio tražen; Rimski kralj Ferdinand ishodio je njegovu prisutnost u Beču. Tamo je izbila kuga, a njega su najčešće nalazili uz postelju umirućih, njegujući tijela i obnavljajući duše nesretnih građana. Otvorio je internat za dječake i Beč se uskoro ponovno rodio u vjeri: poznati Katekizam svetog Petra Kanizija imao je mnogo veze s obnovom. Za njegova života pojavio se u više od 200 izdanja, na najmanje dvanaest jezika. Ostaje spomenikom pobjede Crkve nad zabludama u Lutherovo vrijeme.

Njegov autor pokušao je zadržati svoje ime u tajnosti, ali nije uspio, a potom je nekoliko nacija osporilo čast njegove prisutnosti. Ali sveti Petar je bio provincijal Njemačke, imenovao ga je sveti Ignacije, a bavio se prije svega fakultetima u Pragu, Ingolstadtu i Münchenu. Sve do svoje smrti 1597. godine, apostol Njemačke nastavio je hrabru i neprestanu borbu Crkve protiv zabluda. Dugo zaboravljen, sveti Petar je 1927. godine kanoniziran i proglašen crkvenim naučiteljem od strane pape Pija XI. Zanimljivo je da je godine 1930. u crkvi svetog Petra Kanizija u Rimu zaređen hrvatski blaženik Alojzije Stepinac.

Ostavite komentar

Pin It