MISNA ČITANJA – 17. PROSINCA 2022.

Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.

III. tjedan došašća

Subota, 17. 12. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Post 49,2.8-10; Ps 72,1-4b.7-8.17; Mt 1,1-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Modest, Hijacint

NAPOMENA:
▪ Svagdani došašća (feriae) od 17. prosinca po stupnju slavlja imaju prednost pred spomendanima svetaca. Ako je toga dana u općemu kalendaru upisan spomendan nekoga svetca, spomendan se ili ispušta ili slavi na način da se uzme samo zborna molitva od svetca, a sve ostalo od dana (OURM 355a). ▪ Nije dopušteno slaviti »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381).

Prvo čitanje:

Post 49, 2.8-10

Od Jude žezlo se kraljevsko udaljiti neće.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Sazva Jakov sinove svoje te reče: »Okupite se, čujte, sinovi Jakovljevi, čujte oca svoga Izraela! Judo! Tvoja braća slavit će te: šaka ti je na šiji dušmana, sinovi oca tvoga tebi će se klanjat. Judo, laviću mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio? Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72, 1-4b.7-8.17

Pripjev:

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik — dovijeka.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Nek bregovi narodu urode mirom,
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima,
djeci siromaha donijet će spasenje.

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik — sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

Evanđelje:

Mt 1, 1-17

Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.

Početak svetog Evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It