MISNA ČITANJA – 16. PROSINCA 2022.

Ivan je svjetiljka što gori i svijetli.

III. tjedan došašća

Petak, 16. 12. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 56,1-3a.6-8; Ps 67,2-7; Iv 5,33-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Hagaj, Adon, Sebastijan

Prvo čitanje:

Iz 56, 1-3a.6-8

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost.

Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava: koji poštuje subotu da je ne oskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela.

Neka sin tuđinčev koji je prionuo uz Gospodina ne govori: ‘Jamačno će me Gospodin odvojiti od svojega naroda!’ A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u Savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.« Riječ je Gospodina Boga koji sabire raspršene Izraelce:

‘Sabrat ću ih još povrh onih koji su već sabrani.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 67, 2-3.5-7

Pripjev:

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!

Evanđelje:

Iv 5, 33-36

Ivan je svjetiljka što gori i svijetli.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It