MISNA ČITANJA – 15. PROSINCA 2022.

Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu.

III. tjedan došašća

Četvrtak, 15. 12. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 54,1-10; Ps 30,2.4-6.11-13; Lk 7,24-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Valerijan, Marin, Viktorija

Prvo čitanje:

Iz 54, 1-10

Ko ženu ostavljenu Gospodin te pozvao.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Gospodin. Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolčiće učvrsti! Jer proširit ćeš se desno i lijevo. Tvoje će potomstvo zavladat narodima, i napučit će opustjele gradove. Ne boj se, nećeš se postidjeli; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga.

Suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove. Jest, ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Gospodin te pozvao; ko ženu mladosti. A ona zar se otpušta? — pita Bog tvoj. Za kratak trenutak ostavih tebe, al’ u sućuti velikoj opet ću te sabrati.

U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al’ u ljubavi ti se vječnoj smilovah — govori Gospodin, tvoj Otkupitelj.

Bit će mi ko za Noinih dana, kad se zakleh da vode Noine neće više preplaviti zemlju; tako se zaklinjem da se više neću na tebe srditi nit ću ti prijetiti. Nek se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać od tebe, nit će se pokolebati moj Savez mira — veli Gospodin koji ti se smilovao.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 30, 2.4-6.11.12a.13b

Pripjev:

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Evanđelje:

Lk 7, 24-30

Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjeći i raskošju po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka! On je onaj o kome je pisano:

Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

Kažem vam: među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.«

Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom. Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It