KRUNICA I LITANIJE BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije je dogma katoličke crkve, koja tumači da je jedinstvenom Božjom povlasticom, Blažena Djevica Marija očuvana od svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća. Također, Marija nije bila lišena milosti posvetne, već je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez grijeha.

Krunica Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije

Moli se kao i obična Gospina krunica, a poslije svake Zdravomarije kažu se sljedeći zazivi:

1. po svojem Bezgrešnom začeću, spasi nas! 

2. po svojem Bezgrešnom začeću, štiti nas! 

3. po svojem Bezgrešnom začeću, vodi nas! 

4. po svojem Bezgrešnom začeću, posveti nas! 

5. po svojem Bezgrešnom začeću, upravljaj sa nama!

Na kraju svake desetice moli se: 

Ti velika, Ti vjerna, Ti suotkupiteljice i Posrednice svih milosti, moli za nas! 

Molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, 
tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: 
svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. 
Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, 
sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, 
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. 
Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti 
dostojno mojega krsnoga posvećenja 
da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. 
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! 
Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja 
volja Božja! Amen.

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Litanije Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, koji si pripravio dostojan stan svome Sinu bezgrešnim začećem Marijinim,  smiluj nam se!

Sine, koji si otkupio svoju Majku svojim stečenim zaslugama, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji si oživio Marijino bezgrešno začeće, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, koje si predodredilo Marijino bezgrešno začeće, prije svih vjekova, smiluj nam se!

Marijo, bez grijeha začeta, draga kćeri Vječnog Oca, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, bez grijeha začeta, predostojna Majko Sina Božjeg, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, bez grijeha začeta, djevice prečista i zaručnice Duha Svetoga, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, bogatstvo svih nadnaravnih darova tvoga bezgrešnoga začeća, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja si između svih stvorenja oslobođena od istočnog grijeha, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja si u svom bezgrešnom začeću okićena puninom milosti, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja povlasticom svoga bezgrešnoga začeća daruješ više odličje svim stvorenjima, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, svojim ulaskom u svijet postala si sunce koje sve obasjava, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja si nas svojim bezgrešnim začećem sačuvala od trostruke požude, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, sva lijepa i bez ljage, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, svetište Utjelovljene Mudrosti, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, majko dobrog savjeta, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, majko brze pomoći, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, majko nježne milosti, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, majko lijepe ljubavi, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, zoro najljepšeg dana, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, ljiljane čistoće bijeliji od snijega,  moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, nova Evom, koja si satrla glavu zmiji, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja bezgrešnim začećem borbenu i ponosnu Crkvu činiš slavnom i sretnom, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja napunjaš radošću srca svoje djece, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, čije je ime puno nježnosti i blagoslova, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, uzore života vjere, ufanja i ljubavi, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, tornju neprobojni neprijateljima našega spasenja, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Majko Isusova i uvijek djevice, Majko Bezgrešna, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, Djevice i Majko, blagoslovi odozgo sve žene, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, čuvarice i djeliteljice milosti koje Isus daje kršćanima, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, nado i utjeho ranjenih, bolesnih i umirućih, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, snažna zaštitnice i vrla osloboditeljice onih koji te zazivaju, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, koja si poslije Isusa bila sva radost i sva sreća Adamove siromašne djece, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, sjajna vrata slave i prekrasnoga raja, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, svode nebeski slave, i svjetlosti blaženih u nebu, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, čije je srce bilo utopljeno u ocean boli podno križa, moli za nas koji se tebi utječemo!

Marijo, bez grijeha začeta, povuci nas mirisom svojih kreposti i dovedi nas u nebo, moli za nas koji se tebi utječemo!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,  smiluj nam se Gospodine!


Ti si bez grijeha začeta, Djevice Marijo,

Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila!

Pomolimo se: Bože koji si po bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije, pripravio dostojan stan svome Sinu, te je poradi njegovih zasluga od svake ljage grijeha sačuvao, daj da i mi po njezinu zagovoru k tebi čisti dođemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It