MISNA ČITANJA – 30. STUDENOGA 2022.

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

I. tjedan došašća

Srijeda, 30. 11. 2022.

SV. ANDRIJA APOSTOL

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Andrija, Andro, Andrijana, Andrea

Prvo čitanje:

Rim 10, 9-18

Vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

Ako ustima ispovijedaš

da je Isus Gospodin,

i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,

bit ćeš spašen.

Doista, srcem vjerovati opravdava,

a ustima ispovijedati spasava.

Jer veli Pismo:

Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.

Nema uistinu razlike između Židova i Grka

jer jedan je Gospodin sviju,

bogat prema svima koji ga prizivlju.

Jer: tko god prizove ime Gospodnje,

bit će spašen.

Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše?

A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli?

Kako pak da čuju bez propovjednika?

A kako propovijedati bez poslanja?

Tako je pisano:

Kako li su ljupke noge

onih koji donose blagovijest dobra.

Ali nisu svi poslušati blagovijesti – evanđelja!

Zaista, Izaija veli:

Gospodine, tko povjerova našoj poruci?

Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!

Po svoj zemlji razliježe se jeka,

riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Mt 4, 18-22

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It