MISNA ČITANJA – 17. STUDENOGA 2022.

O kad bi spoznao što je za tvoj mir!

XXXIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 17. 11. 2022.

Sv. Elizabeta Ugarska, redovnica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Lk 19,41-44

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Elizabeta Ugarska, Alfej i Zakej, Lazar

Prvo čitanje:

Otk 5, 1-10

Zaklan je Jaganjac i svojom nas krvlju otkupio iz svakoga plemena.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:

na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju

knjiga,

iznutra i izvana ispisana,

zapečaćena sa sedam pečata!

I vidjeh snažnog anđela

gdje iza glasa proglašuje:

»Tko je dostojan otvoriti knjigu

i otpečatiti pečate njezine?«

I nitko —

ni na nebu ni na zemlji ni pod zemljom —

nije mogao otvoriti knjige

ni pogledati u nju.

Briznem u plač

jer se nitko ne nađe dostojan

otvoriti knjigu i pogledati u nju.

A jedan od starješina reče:

»Ne plači!

Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina,

Korijen Davidov,

on će otvoriti knjigu

i sedam pečata njezinih.«

I vidjeh:

posred prijestolja i četiriju bića

i posred starješina

stoji, kao zaklan, Jaganjac

sa sedam rogova i sedam očiju,

to jest sedam duhova Božjih,

po svoj zemlji poslanih.

On pristupi

te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju

uzme knjigu.

A kad on uze knjigu,

četiri bića

i dvadeset i četiri starješine

padoše ničice pred Jaganjca.

U svakoga bijahu citre

i zlatne posudice pune kâda,

to jest molitava svetačkih.

Pjevaju oni pjesmu novu:

»Dostojan si uzeti knjigu

i otvoriti pečate njezine

jer si bio zaklan

i otkupio, krvlju svojom, za Boga

ljude iz svakoga plemena i jezika,

puka i naroda;

učinio si ih Bogu našemu

kraljevstvom i svećenicima

i kraljevat će na zemlji.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Učinio si nas Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Lk 19, 41-44

O kad bi spoznao što je za tvoj mir!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: »O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It