MISNA ČITANJA – 7. STUDENOGA 2022.

Približilo se Kraljevstvo nebesko.

XXXII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 7. 11. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Tit 1,1-9; Ps 24,1-4ab.5-6; Lk 17,1-6

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Baldo, Lazar Stilit, Engelbert, Anđelko

Prvo čitanje:

Tit 1, 1-9

Postavi starješine kako sam ti odredio.

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista
poradi vjere izabranika Božjih
i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti
u nadi života vječnoga
što ga, prije vremenâ vjekovječnih, obeća Bog,
On koji ne laže,
a u svoje doba očitova riječ svoju
u propovijedanju
koje je meni povjereno
po odredbi Spasitelja našega, Boga:
Titu, pravome sinu po zajedničkoj vjeri —
milost i mir od Boga i Krista Isusa,
Spasitelja našega!
Poradi toga ostavih te na Kreti
da urediš preostalo
te po gradovima postaviš starješine
kako sam ti ja odredio:
je li tko besprigovoran,
jedne žene muž,
jesu li mu djeca vjernici
i ne pod optužbom raskalašenosti i nepokorna…
Jer nadstojnik kao Božji upravitelj
treba da bude besprigovoran:
ne samoživ, ne jedljiv,
ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,
nego gostoljubiv, ljubitelj dobra,
razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,
priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka
da može i hrabriti u zdravom nauku
i uvjeravati protivnike.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-4ab.5-6

Pripjev:

Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Evanđelje:

Lk 17, 1-6

Ako ti se i sedam puta na dan obrati govoreći: »Žao mi je!«, oprosti mu!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!«
»Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: ‘Žao mi je!’, oprosti mu.«
Apostoli zamole Gospodina: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«
Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It