SV. KARLO BOROMEJSKI – PISAC “DUHOVNOG UGOVORA” S KOJIM JE POKOPAN BL. ALOJZIJE STEPINAC

Bl. Alojzije Stepinac pokopan je s knjižicom sv. Karla Boromejskog “Duhovni ugovor s Gospodinom Bogom našim – posljednja volja duše u obliku oporuke”. S talijanskog je knjižicu prevela i predgovor napisala bl. Marija Propetog Isusa Petković, a izdao Samostan sestara “Kćeri Milosrđa”” u Blatu na Korčuli, 1935. godine.

Pisac ovog djela, sv. Karlo Boromejski (1538.-1584.) bio je milanski nadbiskup i kardinal, državni tajnik pape Pija IV. , sudionik Tridentskog sabora i vjerni provoditelj saborske obnove i smjernica, osobito odgoja i obrazovanja svećeničkih kandidata. Iscrpljen pastoralnim radom, osobito brigom za siromašne i bolesne, preminuo je u 46. godini života.

Svrha knjižice “Duhovni ugovor s Bogom”, kako piše u Uvodu je, “obogatiti dušu zaslugama za vječnost, ojačati je protiv đavolskih napasti u času smrti, osigurati od nepripravne smrti i učiniti je dionicom vječne sreće u nebu”.

Prvi dio knjižice naziva se “Duhovni govor duše s Bogom” i po njemu se duša predaje Bogu s čvrstom odlukom da će uvijek i u svim prigodama vršiti volju Božju. Drugi dio knižice “Posljednja volja duše” čini se za života da se, u času smrti, osigura prijelaz u vječnost. Ugovor i oporuka osobni su čin saveza s Bogom koji se pred raspelom sabrano pročita i potvrdi vlastoručnim potpisom, a može se obnoviti više puta u životu i nositi uza se. Knjižici je dodana i “Žarka molitva Presvetoj Djevici Mariji” o. Guida Marije Lojanskog, kapucina i propovjednika, da se postigne milost dobre smrti i Marijina majčinska prisutnost u času smrti.

“Duhovni ugovor”

Kad je bl. Alojzije Stepinac postao zagrebačkim nadbiskupom, sastavio je svoju prvu oporuku, u koju je uvrstio doslovni tekst ove knjižice sv. Karla Boromejskog i vlastoručno je potpisao, (Stanislav Vitković u: Betanija, kolovoz 2001., str. 21.)

Preuzeto s hkm.hr

Ostavite komentar

Pin It