KRUNICA I LITANIJE ZA SIROMAŠNE DUŠE

KRUNICA SIROMAŠNIM DUŠAMA

Moli se žalosna krunica. Svako otajstvo krunice završava umjesto “Slava Ocu” molitvom: “Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svijetlila im!“ – Prije svakog pojedinog otajstva dodaje se, prema mogućnosti, slijedeća molitva koja upućuje na otajstvo koje se treba razmatrati (Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio, Isus, koji je za nas bio bičevan, Isus koji bio trnjem okrunjen, Isus koji je za nas teški križ nosio, Isus koji je za nas bio raspet),:

  1. Gospodine Isuse Kriste, po Tvojem krvavom znoju, koji si prolio za nas siromašne grešnike u Maslinskom vrtu, molimo Te, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu! Oslobodi ih njihovog straha i muke i utješi ih kaležom nebeske utjehe!
  2. Gospodine Isuse Kriste, po svojem bolnom bičevanju koje si tako strpljivo podnio za nas siromašne grešnike, molimo Te, smiluje se siromašnim dušama u čistilištu! Odvrati od njih bič svoje srdžbe i daruj im vječnu okrepu!
  3. Gospodine Isuse Kriste, po svojem bolnom krunjenu koje si tako strpljivo podnosio za nas siromašne grešnike, molimo Te, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu i okruni ih vječnom slavom!
  4. Gospodine Isuse, po teškom nošenju križa koje si tako strpljivo podnio za nas siromašne grešnike, molimo Te, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu. Oduzmi im teški teret patnje i uvedi ih u vječnu radost!
  5. Gospodine Isuse Kriste, po svojem bolnom razapinjanju kojeg si strpljivo podnio za nas siromašne grešnike, molimo Te, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu, prigni im svoje lice i dopusti da danas budu s Tobom u raju!

Nakon pet otajstva krunice:
Gospodine Isuse Kriste, po Tvojih pet rana i po Tvojoj prolivenoj predragocjenoj krvi, molimo Te, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu, osobito našim pokojnim roditeljima, rođacima, dušobrižnicima i dobročiniteljima! Izliječi njihove bolne rane i dopusti im da budu savršeni sudionici tvog otkupljenja! Amen.

LITANIJE ZA SIROMAŠNE DUŠE

Gospodine, smiluj se siromašnim dušama!

Kriste, smiluj im se!

Gospodine, smiluj im se!


Bože Oče nebeski, smiluj im se!

Bože Sine, Otkupitelju svijeta, smiluj im se!

Bože Duše sveti, smiluj im se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj im se!

Sveta Marijo, moli za njih!

Sveta Bogorodice, moli za njih!

Sveta Djevo djevica, moli za njih!

Žalosna Majko Božja, moli za njih!

Majko milosrđa, moli za njih!

Vrata nebeska, moli za njih!

Tješiteljice žalosnih, moli za njih!


Sveti Mihaele, moli za njih!

Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za njih!

Sveti Ivane Krstitelju, moli za njih!

Sveti Josipe, moli za njih!

Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za njih!

Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za njih!

Svi sveti Gospodnji učenici, molite za njih!

Sva sveta nevina dječice, molite za njih!

Svi sveti mučenici, molite za njih!

Svi sveti biskupi i priznavaoci, molite za njih!

Svi sveti crkveni naučitelji, molite za njih!

Svi sveti svećenici i đakoni, molite za njih!

Svi sveti monasi i pustinjaci, molite za njih!

Sve svete djevice i udovice, molite za njih!

Svi Božji sveci, molite za njih!


Milostiv budi, sačuvaj ih Gospodine!

Milostiv budi, otkupi ih Gospodine!

Od svakog zla, oslobodi ih Gospodine!

Od srdžbe svoje, oslobodi ih Gospodine!

Od strogosti tvoje pravde, oslobodi ih Gospodine!

Od grižnje savjesti, oslobodi ih Gospodine!

Od duboke žalosti, oslobodi ih Gospodine!

Od teškog ropstva, oslobodi ih Gospodine!

Od razornog ognja, oslobodi ih Gospodine!

Od bolne čežnje, oslobodi ih Gospodine!

Od svih kazni, oslobodi ih Gospodine!


Po svojem čudesnom Utjelovljenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem svetom rođenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem svetom rođenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem svetom imenu, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem krštenju i svetom postu, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj dubokoj poniznosti, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj savršenoj poslušnosti, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem izvanjskom siromaštvu, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj strpljivosti i blagosti, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj neiskazanoj ljubavi, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj gorkoj patnji, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem krvavom tjeskobnom znojenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem uhićenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem bolnom bičevanju, oslobodi ih Gospodine!
Po svojem sramotnom trnovom krunjenju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem pogrdnom izrugivanju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj nepravednoj osudi, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem napornom nošenju križa, oslobodi ih Gospodine!

Po svojem okrutnom razapinjanju, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj mučnoj napuštenosti, oslobodi ih Gospodine!

Po svojoj svetoj smrtnoj žrtvi, oslobodi ih Gospodine!

Po svojih pet rana, oslobodi ih Gospodine!

Po probodenom Srcu, oslobodi ih Gospodine!

Po slavnom uskrsnuću, oslobodi ih Gospodine!

Po čudesnom uzašašću, oslobodi ih Gospodine!

Po poslanju Duha Svetoga, oslobodi ih Gospodine!

Po zaslugama i zagovoru tvoje svete majke, oslobodi ih Gospodine!

Po zaslugama i zagovoru svih svetaca, oslobodi ih Gospodine!

Mi siromašni grešnici, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš poštedjeti trpeće duše u čistilištu, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš spasiti ih iz njihovih muka i tjeskoba, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš učinit ih sudionicima svih dobrih djela cijelog kršćanstva, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš uvijek uslišati našu molitvu za njih, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš po svetom arkanđelu Mihaelu i svojim svetim anđelima utješiti ih i dovesti ih do vječnog svjetla, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš uskoro ih usrećiti promatranjem tvojeg blaženog lica, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš našim pokojnim roditeljima, braći, sestrama, prijateljima i dobročiniteljima udijeliti vječno blaženstvo, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš osloboditi iz mjesta čistilišta one duše čijoj smo patnji mi sukrivci, molimo te, usliši nas,

Da se dostojiš iskazati onim siromašnim dušama, na koje na zemlji nitko više ne misli, obilje svog milosrđa, molimo te, usliši nas,
Da se dostojiš dušama svih pokojnih vjernika udijeliti vječni pokoj, molimo te, usliši nas,

Sine Božji, Kralju vječne slave.

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši ih, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!


Pomolimo se:
O Bože, Gospodaru života i smrti, iskaži svojim slugama i službenicima koji su u Tebe vjerovali i u Tebe se uzdali, svoje beskrajno milosrđe. Daruj im otpuštenje svih krivica i kazni i oslobodi njihove duše iz čistilišta. To Te molimo po Kristu našem Gospodinu. Amen.

MOLITVA ZA SIROMAŠNE DUŠE

Presveto Trojstvo, svemogući vječni Bože, jednom si svetom Arškom župniku dopustio da vidi ljepotu ljudske duše. To je bilo poput eksplozije ljepote i svjetla koja je nadilazila svako ljudsko poimanje i Ivan Maria Viannay bi umro na mjestu da ga Ti nisi održao na životu.
Kako je moguće daje ljudska duša tako lijepa? Posve jednostavno, jer je svaka duša jedna Tvoja misno, odsjaj Tvoje ljepote i jer si je stvorio na svoju sliku i priliku. Nijedna ne liči na drugu, sva- kas jedinstvenim obilježjima i odlikama. Kako lako čovjek, oslabljen istočnim grijehom, izgubi svoju nevinost, kako se dopušta razdirati između dobra i zla, između Boga i sotone i kako često završava u protivštinama i zaplitanju u grijeh. Ipak, uvijek iznova nakon pada pružaš nam svoju praštajuću ruku. Opet se smijem dignuti i doživjeti Tvoje praštanje. Ali i nakon što si nam oprostio, nismo pošteđeni čišćenja od troske grijeha i isplaćivanja svih naših krivnji. Po riječima sv. Pavla bit ćemo očišćeni “vatrom”, a po riječima Tvoga Sina nema povratka od mjesta čišćenja “dok ne isplatimo posljednji novčić”. Duše u čistilištu znaju za Tvoju beskonačnu savršenost. Znaju da Ti mrziš grijehe, znaju da stanuješ u nedostupnu svjetlu i nijedna duša ne bi se usudila, sve ako bi i mogla, stupiti preda Te kad bi na njoj bila još, ma i najmanja, mrlja grijeha. Čežnja za tobom žeže ih poput vatre i one same čeznu za tim da budu pročišćene kao zlato u vatri.
Oče nebeski. Isus Tvoj Sin dao nam je dopuštenje zvati Te Abba, dragi Oče. Ti ljubiš svoju djecu i dao si svoga Sina da nas spasiš. Oče, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu. Za njih, po bolnom i neokaljanom Srcu Majke Božje, prikazujemo predragocjenu krv tvoga Sina. Molimo Te, po zaslugama Tvoga Sina, skrati vrijeme njihovog čišćenja, otari njihove suze kako si nam obećao u sv. Pismu, privini ih doskora na svoje Srce i sakri ih zauvijek u svome krilu.
Isuse, Sine Očev, Ti si postao čovjek od Djevice Marije. Ti si postao naš brat i došao si na zemlju da nam pripraviš stan u domu Oca svojega. Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu, operi ih u svo- joj krvi, izbriši sve njihove pogreške po svojim zaslugama i spomeni se njihovog imena pred svojim Ocem, svim anđelima i svecima nebeskim.
Duše Sveti koji si proizišao od Oca i Sina, Ti si treća bož. osoba u božanstvu. Otac nas je stvorio, Sin nas je otkupio, a Ti si nas, Duše sveti, posvetio. Stoga je čistilište prije svega Tvoje djelo. Ti duše ognja bož. ljubavi, preporučamo duše u čistilištu žaru Tvoje ljubavi. Ti ih čistiš jer ih ljubiš. Ti ih činiš svetima jer ih želiš učiniti lijepima, onako kako ih je Bog zamislio. “Sveti Duše, radi slave Božje, učini od njih nova stvorenja” (Gal 6,15). Ubrzaj djelo svoga posvećenja i dovršenja, jer svakoj duši koja smije, u sjaju novozadobivene nevinosti, ući u nebesko veličanstvo, raduju se svi anđeli i sveti.
Presveto Trojstvo, Bože Oče, Sine i Duše Sveti, mi putujuća Crkva na zemlji, molimo Te za trpeću Crkvu u čistilištu, za našu braću i sestre u čistilištu. Usliši našu molitvu, da nas oni mogu kod Tebe zagovarati.

STAROKRŠĆANSKA MOLITVA ZA POKOJNE

Bože svih anđela i svih ljudi! Ti si pobijedio smrt i nadvladao đavla, a svom si svijetu darovao život.
Gospodine, daruj mir dušama Tvojih pokojnih slugu, papama, biskupima, svećenicima, redovnicima, dobročiniteljima Crkve, našim precima, očevima, braći i sestrama, onima koji počivaju ovdje i posvuda; vođama naroda i vojnicima koji su poginuli za svoju vjeru i domovinu, vjernicima koji su ubijeni u građanskom ratu, utopljenicima, onima koji su izgorjeli ili, su se smrznuli, onima koje su razdrle životinje, onima koji su umrli neočekivano bez vidljivog pokajanja; onima koji se nisu pomirili s Crkvom i svojim neprijateljima, onima koji su, u pomračenju uma, učinili samoubojstvo; svima koji su se preporučivali u naše molitve (ovdje se dodaje ime), svima za koje nitko nema moliti, onima koji su ostali bez crkvenog pogreba.
Dopusti im Gospodine da počivaju na mjestu svjetla i mira, gdje više ne vlada nikakva bolest, bol i jauk. Oprosti im sve grijehe koje su počinili u mislima, riječima i djelima.
Dobrostivi Bože, nema čovjeka koji je živio a da nije griješio. Ti si jedini bezgrešan. Tvoja istina i Tvoja Riječ su vječna istina. Ti si uskrsnuće i život. Ti si pokoj umrlih.
Kriste, Bože naš, Tebi nek je slava s tvojim vječnim Ocem i tvojim presvetim, milosrdnim i živo- tvornim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen
Pomolimo se: Živi Bože, Tebi samom poznat je broj izabranih koji su određeni za vječno blaženstvo. Molimo Te, po zagovoru svih Tvojih svetih da knjiga blaženog odabranja sačuva sva imena blaženih izabranika u nju upisana, onih koji su se preporučivali našoj molitvi, kao i imena svih vjernika.
Bože. Gospodine milosrđa, daruj dušama pokojnih vjernika mjesto okrepe, blaženstvo počinka i jasnoću svjetla. Po Kristu Gospodinu našem.

Izvor: iz knjižice Molitve za pokojnike, Arnold Guillet

Ostavite komentar

Pin It