MISNA ČITANJA – 25. LISTOPADA 2022.

Zrno uzraste i razvi se u stablo.

XXX. tjedan kroz godinu

Utorak, 25. 10. 2022.

ili: Obljetnica posvete vlastite crkve

Svagdan

ČITANJA:
Ef 5,21-33; Ps 128,1-5; Lk 13,18-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Krizant, Krizanta, Darija, Krispin, Krispina

NAPOMENA:
▪ Danas se u svim posvećenim crkvama za koje nije poznat datum posvete slavi obljetnica posvete vlastite crkve, svetkovina. U neposvećenim crkvama te u crkvama u kojima se obljentica posvete slave na neki drugi dan, danas je bogoslužje svagdana.

Prvo čitanje:

Ef 5, 21- 33

Otajstvo je ovo veliko — Krista i Crkve.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu« bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova Tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo.Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Blago svima koji se boje Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se Gospodina boji!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje:

Lk 13, 18-21

Zrno uzraste i razvi se u stablo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus: »Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim? Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama.«

I opet im reče: »Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje? Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It