MISNA ČITANJA – 10. LISTOPADA 2022.

Ovom se naraštaju znak neće dati doli znak Jonin.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 10. 10. 2022.Svagdan

ČITANJA:
Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1; Ps 113,1-5a.6-7; Lk 11,29-32

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Danijel, Samuel, Hugolin, Angela

Prvo čitanje:

Gal 4, 22-24.26-27.31-5,1

Nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne. Ali onaj od ropkinje rođen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obećanja. To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji rađa za ropstvo — to je Hagara. Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša. Pisano je, doista:

Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš,

podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!

Jer osamljena više djece ima

negoli udana.

Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne. Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-5a.6-7

Pripjev:

Blagoslovljeno Ime Gospodnje dovijeka!

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš?
Gleda odozgo nebo i zemlju,
podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha.

Evanđelje:

Lk 11, 29-32

Ovom se naraštaju znak neće dati doli znak Jonin.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«

»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona. Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It