MISNA ČITANJA – 5. LISTOPADA 2022.

Gospodine, nauči nas moliti!

XXVII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 5. 10. 2022.

ili: Sv. Faustina Kowalska, djevica

Svagdan

ČITANJA:
Gal 2,1-2.7-14; Ps 117,1-2; Lk 11,1-4

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Mauro, Placid, Miodrag, Faustina Kowalska

Prvo čitanje:

Gal 2, 1-2.7-14

Spoznali su milost koja mi je dana.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Nakon četrnaest godina opet uziđoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita. Uziđoh po objavi i izložih im — napose uglednijima — evanđelje koje propovijedam među poganima da ne bi možda, ili da nisam, trčao uzalud.

Vidjevši da mi je povjereno evanđelje za neobrezane, kao Petru za obrezane — jer Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu među obrezanima, bio je na djelu i po meni među poganima — i spoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva: mi ćemo među pogane, a oni među obrezane! Samo neka se sjećamo siromaha, što sam revno i činio.

A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu: doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati bojeći se onih iz obrezanja. Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošću.

Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: »Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 117, 1-2

Pripjev:

Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Lk 11, 1-4

Gospodine, nauči nas moliti!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike!« On ime reče:

»Kad molite, govorite:

Oče!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It