MOLITVE SVETOG FRANJE ASIŠKOG

Molitva pred Raspetim

Svevišnji, dični Bože,
rasvijetli tmine moga srca.
Daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu, savršenu ljubav;
smisao za spoznaju, Gospodine,
da izvršim tvoju svetu i istinsku volju!

 „Klanjamo ti se“ – Molitva svetog Franje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom

Ova molitva, uzeta iz Franjine Oporuke, molitva braće iz onih prvih vremena kad su “odlazili u svijet”, u svoj jednostavnosti poziva nas da se uvijek klanjamo i neprestano zahvaljujemo Kristu raspetome.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste,
ovdje i po svim tvojim crkvama
koje su po cijelome svijetu,
i blagoslivljamo te,
jer si po svome svetome križu
otkupio svijet.

Pomolimo se.

Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, daj nam, molimo te, tako
častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš
i vladaš u vijeke vjekova. Amen.

“Pozdrav Blaženoj Djevici Mariji”

Sveti je Franjo bio duboko ukorijenjen u Bibliju i zato Mariju nikada nije promatrao samu za sebe, nego uvijek ugrađenu u Božje djelo. Ona je za njega vjerna suradnica i ona koja je prihvatila Božji plan spasenja. Osim što joj se molio prije svakog molitvenog časa u Časoslovu Muke, osmislio je i ovaj predivan pozdrav:

Zdravo Gospođo,

sveta Kraljice,
sveta Bogorodice Marijo
koja si Djevica Crkvom učinjena
i izabrana od presvetoga Oca nebeskoga,
koju je posvetio sa svojim
presvetim ljubljenim Sinom
i Duhom Svetim Utješiteljem,
u kojoj je bila i jest
sva punina milosti
i svako dobro.
Zdravo, palačo njegova!
Zdravo, prebivalište njegovo!
Zdravo, kućo njegova!
Zdravo, ruho njegovo!
Zdravo, službenice njegova!
Zdravo, Majko njegova
i vi sve svete kreposti
koje se milošću i rasvjetljenjem Duha Svetoga
ulijevate u srca vjernika
da od nevjernika
vjerne Bogu učinite.

Molitva “Absorbeat”

Iako ovu molitvu sv. Franjo nije napisao, on ju je poznavao i molio. U njoj je izražena njegova vjera u Božju ljubav, njegova ljubav prema Božjoj ljubavi. Njegov je život bio nepretano stremljenje prema toj ljubavi, neprekidna želja da ljubavlju odgovori na ljubav.

Vatrena i slatka sila tvoje ljubavi, molim,
Gospodine, neka obuzme
moj um i moje srce i neka ga odijeli od svega,
što je pod nebom, da
umrem od ljubavi ljubeći tebe, koji se
udostojao umrijeti od ljubavi
ljubeći mene.

Blagoslov svetog Franje bratu Leonu

Blagoslovio te Gospodin
i čuvao te!
Pokazao ti svoje lice
i smilovao ti se!
Obratio k tebi svoje lice
i dao ti mir!

Molitva za mir – molitva svetog Franje

Gospodine, učini me oruđem svoga mira:
Gdje je mržnja, da donosim ljubav!
Gdje je uvreda, da donosim praštanje!
Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo!
Gdje je zabluda, da donosim istinu!
Gdje je sumnja, da donosim vjeru!
Gdje je očaj, da donosim nadu!
Gdje je tama, da donosim svjetlo!
Gdje je žalost, da donosim radost!
Gospodine,
daj da se toliko ne brinem
da budem utješen,
koliko da tješim;
da me razumiju,
koliko da druge razumijem;
da budem ljubljen, koliko da ljubim.
Jer tko se daruje,
prima;
tko se zaboravlja,
sebe nalazi;
tko prašta,
bit će mu oprošteno;
tko umire,
rađa se za život vječni.

Pjesma stvorova sv. Franje Asiškoga

Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri!
Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
Tebi to jedinom pripada,
Dok čovjek nijedan dostojan nije
Ni da Ti sveto spomene ime.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Sa svim stvorenjima svojim,
Napose s bratom gospodinom Suncem.
Od njega nam dolazi dan
I svojim nas zrakama grije.
Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno;
Slika je, Svevišnji, Tvoga Božanskoga sjaja.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama
Koje si sjajne, drage i lijepe,
Po nebu prosuo svojem.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po bratu našem Vjetru.
Po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini
I svakom vremenu Tvojem
Kojim uzdržavaš stvorove svoje.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po sestrici Vodi:
Ona je korisna, ponizna, draga i čista.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po bratu našem Ognju
Koji nam tamnu rasvjetljuje noć,
On je lijep i ugodan, silan i jak.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po sestri i majci nam Zemlji.
Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove,
cvijeće šareno i bilje donosi.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po onima koji opraštaju iz Ljubavi Tvoje
I podnose rado bijede života.
Blaženi koji sve podnose s mirom
Jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

Hvaljen budi, Gospodine moj,
Po sestri nam tjelesnoj Smrti,
Kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu,
A blaženi koje Ti nađeš po volji presvetoj Svojoj,
Jer im druga smrt nauditi neće.

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
Zahvaljujte Njemu, služite Njemu
Svi u poniznosti velikoj!

Bog moj i moje sve!

Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji čudesa stvaraš. Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji. Ti si svemoguć kralj. Ti si, Oče Sveti, Kralj neba i zemlje. Ti si trojstven i jedini Gospodin, Bog nad bogovima. ti si dobro, svako dobro, najveće dobro, Gospodin Bog živi i istiniti.

Ti si ljubav, sveta ljubav. Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje, ti si ljepota, ti si blagost, ti si sigurnost, ti si mi spokojstvo, ti si radost, ti si nada naša i veselje. Ti si pravednost, ti si umjerenost, ti si sve naše bogatstvo od zasićenosti. Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište. Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon moj. Ti si rashlada. Ti si naša nada, ti si vjera naša. Ti si naša ljubav. Ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život: veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju.

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj.

A mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, preblažene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili, niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili, da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da
Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu ti je sva milina, zajedno s Duhom Tješiteljem tebi
zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si nam toliko dobra učinio. Aleluja.

Pozdrav krepostima

Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom jednostavnošću.
Gospođo, sveta siromaštino, Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom poniznošću.
Gospođo, sveta ljubavi, Gospodin te sačuvao s tvojom sestrom svetom poslušnošću.
O presvete kreposti, svekolike vas sačuvao Gospodin od kojega dolazite i proizlazite.
Nema na svijetu čovjeka koji bi jednu od vas mogao imati, ako prije ne umre. Koji ima jednu, a druge ne povređuje, ima sve. A tko jednu povređuje, nema nijedne, i povređuje sve (usp. Jak 2,10). A svaka pojedina suzbija mane i grijehe:

Sveta mudrost suzbija sotonu i svu njegovu zloću.
Čista i sveta jednostavnost suzbija svaku mudrost ovoga svijeta (usp. 1Kor 2, 6) i mudrost tijela.
Sveto siromaštvo suzbija požudu, gramzljivost i brige ovoga svijeta.
Sveta poniznost suzbija oholost i sve ljude ovoga svijeta, a isto tako sve što je na svijetu.
Sveta ljubav suzbija sve đavolske i putene napasti, sve tjelesne strahove (usp. 1Iv 4, 18 ).
Sveta poslušnost suzbija svaku tjelesnu i putenu volju, te drži svoje tijelo umrtvljukoeno i spremno da se podloži duhu i svome bratu te čini da je čovjek podložan i pokoran svim ljudima koji su na svijetu, a ne samo ljudima nego i svim životinjama i zvijerima da mogu od njega činiti što hoće, ako im to bude dano odozgor (usp. Iv 19,11) od Gospodina.

Uzdasi svetog Franje

Oče nebeski Bože, molim Te u Ime raspetoga Nazarećanina Isusa Krista, Tvoga presvetog Sina, oprosti mi sve grijehe, sve nemarnosti i zablude moje mladosti. Amen.

Oče nebeski Bože, molim Te u Ime raspetoga Nazarećanina Isusa Krista, Tvoga blagoslovljenog Sina, daj mi milost da Ti uzmognem u svome životu po Tvojoj volji služiti. Amen.

Oče nebeski Bože, molim Te u Ime raspetoga Nazarećanina Isusa Krista, Tvoga jedinorođenog Sina, smiluj mi se na času smrti i primi k sebi moju dušu. Amen

Pravedni i milosrdni Bože

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj nama nevoljnima da radi Tebe činimo ono što znamo da Ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što se Tebi sviđa, da iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i razgoreni vatrom Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, te da samo po Tvojoj milosti, Svevišnji, dođemo k Tebi koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom  Jedinstvu živiš i kraljuješ i u slavi vladaš, svemogući Bože, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva u bolesti

Hvala Ti, Gospodine Bože, za sve moje boli. I Tebe molim, moj Gospodine, da mi još stostruko dodaš ako se to Tebi sviđa, i bit će mi najmilije prihvatiti da me ne štediš kad sam žalostan, jer mi je najveća utjeha ispunjati Tvoju svet volju.

Molitva za Isusovu križevnu ljubav

O, Gospodine moj, Isuse Kriste, molim te da mi, prije nego umrem, udijeliš dvije milosti. Prva je da za svoga života, koliko je to moguće, osjetim u svojoj duši i na svome tijelu onu bol što si je Ti, slatki Isuse, podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je da, koliko je to moguće, u svome srcu osjetim onu neizmjernu ljubav kojom si Ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nas grešnike.

Među mladima je osobito voljen i opjevan tzv. Franjin “Oče naš”

O presveti Oče naš:
stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš.

Koji jesi na nebesima:
u anđelima i svetima prosvjetljujući ih da spoznaju kako
si ti, Gospodine, svjetlo koje raspaljuje ljubav; ti si,
Gospodine, ljubav koja stanuje u njima i ispunja ih do
blaženstva: ti si, Gospodine, vrhovno dobro, vječno
dobro, od kojega je svako dobro, bez kojega nema
dobra.

Sveti se ime Tvoje:
jasno neka je u nama znanje o Tebi, kako bismo spoznali kolika je širina Tvojih dobročinstava, duljina Tvojih obećanja, visina veličanstva i dubina Tvojih sudova.

Dođi kraljevstvo Tvoje:
kako bi Ti, po milosti, kraljevao u nama te učinio da dođemo u Tvoje Kraljevstvo gdje vlada jasno gledanje na Te, savršena ljubav prema Tebi, blaženo zajedništvo s Tobom i vječno uživanje u Tebi.

Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji:
da Te ljubimo svim srcem, misleći uvijek na Tebe, svom dušom, čeznući uvijek za Tobom, svim umom, upravljajući Tebi sve svoje nakane, tražeći u svemu Tvoju čast, te svim svojim silama sve naše snage i osjećaje duše i tijela stavljamo u službu Tvojoj ljubavi i ni u što drugo; te da ljubimo bližnjega svoga kao same sebe, privlačeći koliko možemo i druge Tvojoj ljubavi, radujući se dobru drugih kao i svome dobru te suosjećajući s drugima u nevolji, da ničim ne dajemo nikakva povoda sablazni.

Kruh naš svagdašnji:
ljubljenoga Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas: na spomen i na razumijevanje i poštivanje ljubavi što ju je pokazao prema nama te svega što je za nas rekao, učinio i pretrpio.

I otpusti nam duge naše:
po svome neizmjernom milosrđu, po kreposti muke ljubljenoga Sina svoga, po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice i Tvojih odabranika.

Kako i mi otpuštamo dužnicima našim:
i što još posve ne otpustimo, Ti, Gospodine, učini da posve otpustio, da poradi Tebe istinski ljubimo neprijatelje te ih kod Tebe pobožno zagovaramo, ne uzvraćajući nikome zlo za zlo, nastojeći u Tebi svima biti od koristi.

I ne uvedi nas u napast:
Skrivenu ili očitu, iznenadnu ili silovitu.

Nego izbavi nas od zla:
Prošloga, sadašnjega i budućeg. Slava Ocu…

Ostavite komentar

Pin It