MISNA ČITANJA – 21. RUJNA 2022.

Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.

XXV. tjedan kroz godinu

Srijeda, 21. 09. 2022.

SV. MATEJ, apostol i evanđelist

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Matej, Mate, Matko, Matiša, Matea; Marko Scalabrini, Jona prorok

Prvo čitanje:

Ef 4, 1-7. 11-13

On dade jedne za apostole, jedne opet za evanđeliste.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu:

sa svom poniznošću i blagošću,

sa strpljivošću

živite dostojno poziva kojim ste pozvani!

Podnosite jedni druge u ljubavi;

trudite se sačuvati jedinstvo Duha

svezom mira!

Jedno tijelo i jedan Duh —

kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!

Jedan Gospodin!

Jedna vjera!

Jedan krst!

Jedan Bog i Otac sviju,

nad svima i po svima i u svima!

A svakomu je od nas dana milost

po mjeri dara Kristova.

On i »dade« jedne za apostole,

druge za proroke,

jedne opet za evanđeliste,

a druge za pastire i učitelje

da opremi svete za djelo služenja,

za izgrađivanje Tijela Kristova

dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere

i spoznaje sina Božjega,

do čovjeka savršena,

do mjere uzrasta punine Kristove.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Mt 9, 9 -13

Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.

Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«

A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It