Sveti Kornelije i sveti Ciprijan su dva velika sveca iz III. stoljeća, jedan papa, drugi biskup, jedan u Rimu, drugi u sjevernoj Africi, obojica mučenici. Ova dva suvremenika, mučenici 253. odnosno 258. godine, bila su povezana jednim posebnim pitanje,: što učiniti s onim kršćanima koji su pali od straha u vrijeme progona, a zatim se poželjeli vratiti? Utjecajni rimski biskup Novacijan tvrdio je da im se ne može oprostiti (kao ni ubojicama, preljubnicima i onim u drugom braku). Kornelije i Ciprijan snažno su zastupali suprotno stajalište.

Rimski svećenik Kornelije izabran je za papu 251. godine kao nasljednik Fabijana, u vrijeme progona kršćana od strane cara Decija. Novacijan je nijekao autoritet Crkve da oprašta teške grijehe, poput napuštanja vjere u vrijeme opasnosti. Novacijan se čak dao posvetiti za suparničkog biskupa Rima, čime je postao protupapa. Papa Kornelije, potpomognut svetim Ciprijanom i svetim Dionizijem, podržao je nauk Crkve i dopustio grešnicima da čine pokoru i vrate se Crkvi. Godine 253. vlasti su protjerale svetog Kornelija, koji je ubrzo nakon toga umro od zlostavljanja. Zbog toga je smatran mučenikom. Kornelijev dokument pokazuje veličinu Crkve u njegovom papinstvu 46 svećenika, 7 đakona, 7 podđakona i otprilike 50 000 kršćana.

Ciprijan, briljantni mislilac i govornik, bio je rodom iz Kartage u sjevernoj Africi. U dobi od 46 godine obratio se na kršćanstvo. a tri godine kasnije od mjesnog kršćanskog svećenstva i naroda jednoglasno je izabran za biskupa. Bio je energičan pastir duša i plodan pisac. Branio je jedinstvo Crkve od raskolničkih pokreta u Africi i Italiji, te je uvelike utjecao na oblikovanje crkvene discipline u odnosu na vraćanje kršćana koji su se odmetnuli. Pobjegao je za vrijeme decijanskog progona, ali je vodio Crkvu putem pisama. Za vrijeme valerijskog progona (258.) odrubljena mu je glava. Njegova je poznata rečenica “Ne može netko imati Boga za Oca, tko nema Crkvu za svoju majku.”

Ciprijan svome bratu Korneliju! Predragi brate, upoznali smo slavna svjedočanstva vaše vjere i kreposti; radosno smo primili pohvalu vašeg ispovijedanja te se smatramo sudionicima u vašim zaslugama i pohvalama. Doista, budući da nam je jedna Crkva, jedno mišljenje i sloga, koji da se svećenik ne veseli pohvalama svoga sudruga kao svojim vlastitima, ili koji brat da se ne raduje radosti svoga brata?… Uvijek se sjećajmo jedni drugih, budimo složni i jednodušni, molimo jedni za druge, uzajamnom ljubavlju olakšavajmo jedni drugima progonstva i tjeskobe. (Iz Pisama svetog Ciprijana)

Kornelije i Ciprijan zajedno dijele blagdan kako bi se podsjetili na jedinstvo koje bi Crkva trebala prakticirati i slaviti. ovo je jedinstvo znak prisutnosti Isusa koji je u središtu.

Kornelije je zaštitnik protiv uhobolje, protiv epilepsije, groznica. Ciprijan je svetac zaštitnik Alžira i Sjeverne Afrike. Njihov spomendan je 16. rujna.

***

Bože Oče naš, u svetim Korneliju i Ciprijanu dao si svome narodu poticajan primjer predanosti pastoralnoj službi i neprestanog svjedočenja Krista u njihovoj patnji. Neka nam njihove molitve i vjera daju hrabrosti da radimo za jedinstvo tvoje Crkve. Udijeli to po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i Duhom sveti živi i kraljuje, jedan Bog, u vijeke vjekova. Amen.

Ostavite komentar

Pin It