PRESVETO IME MARIJINO

Danas (12. rujna) slavimo blagdan Imena Marijina, dakle imedan Bogorodice.

Blagdan Presvetog Imena Marijina započeo je se slaviti kao lokalni blagdan u španjolskoj biskupiji Cuenca 1513., a 1671. proširen je na cijelu Španjolsku i Napuljsko Kraljevstvo. Ovaj je blagdan proširio je papa Inocent XI. nakon pobjede kršćanskih snaga nad Turcima koji su opsjedali Beč 1683. godine. Papa Inocent XI. je 1694. godine proširio na cijelu Crkvu i to kao “dan pobjede”. Dolazak Turaka pod Beč bila je ozbiljna prijetnja cijelom kršćanskom Zapadu. Pobjeda je ostvarena na današnji dan 12. rujna 1683. godine, nakon što su na bojište u posljednji trenutak, na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije (Mala Gospa), pristigle poljske čete na čelu s Kraljem Janom Sobjeskim. Nakon svete mise, pričesti i molitve krunice za sve vojnike, rano ujutro 12. rujna, Jan Sobjeski stao je pred svoju vojsku i rekao “Pouzdavajući se u sveto i nepobjedivo Ime Marijino hrabro naprijed!” Poljaci, iako malobrojni su nanahrupili na Turke da su oni preplašeni pobjegli glavom bez obzira. Zatim je poljska pobjednička vojska u trijumfu umarširala u Beč, gdje se veliki broj naroda nagrnuo u katedralu da zahvale zagovoru Majke Božje. Ta veličanstvena pobjeda i spasonosna pobjeda ujedno je bila početak sloma velike turske sile.

U zahvalu na tu važnu bitku tadašnji papa Inocent XI. proširio je blagdan Imena Marijina na cijelu Crkvu i odredio da se on slavi u nedjelju nakon Male Gospe, a papa Pio X. premjestio je slavlje na 12. rujna, dan kada je pobjeda i ostvarena. Iako reformom katoličkog kalendara 1969. god. taj blagdan više nije općevažeći za cijelu Crkvu, nego se samo slavi u pojedinim biskupijama, on u našem narodu ima veliko značenje, iako malo tko zna njegovu povijesnu pozadinu, nego se više radi o pouzdanju u Marijin zagovor i čašćenje Blažene Djevice Marije kao Bogorodice i naše zagovornice u svakoj životnoj situaciji, što je svakako uključeno u zazivanje Marijina imena.

Časno ime Djevice Marije, za koje se kaže da znači “Zvijezda mora”, najprikladnije je za Djevicu Majku Može se usporediti sa zvijezdom; jer, kao što zvijezda zrači svoje zrake bez ikakvog smanjenja vlastitog sjaja, tako i i Djevica rodila Sina bez gubitka svog djevičanstva. Samo značenje Marijina imena nije do danas sa sigurnošću otkriveno, ali mnogi drže da ono dolazi od hebrejski Mirjam, odnosno od myr – ljubljena i Jam – skraćenica od Jahve, te bi u tom smislu značilo ona koja je od Boga (Jahve) ljubljena. Neki pak njegovo značenje tumače s lijepa, gazdarica, gospođa itd.

Ime Marijino štujemo jer ono pripada njoj koja je Majka Božja, najsvetije stvorenje, Kraljica neba i zemlje, Majka milosrđa.

Ostavite komentar

Pin It