SVETAC DANA – SV. NIKOLA IZ TOLENTINA

Današnji sveti zaštitnik (10. rujna) je sveti Nikola iz Tolentina. Sveti Nikola rođen je 1245. godine u talijanskom naselju Sant’Angelo in Pontano (Marche). Njegova obitelj je bila poprilično siromašna. SVeti Nikola je dobio ime po svetom Nikoli iz Myra iz svetišta u kojem su se njegovi roditelji molili da dobiju dijete. Bio je jednostavan svećenik i augustinski fratar koji je dotaknuo živote mnogih. Bio je zapažen njegov duh molitve, pokore, strogosti života i pobožnosti prema Svetim Dušama. Njegovo propovijedanje mnoge je dovelo Kristu.

Pristupio je augustinskom redu kao mladić, nakon što je čuo nadahnuto propovijedanje Reginalda da Monterubbiana, mjesnog poglavara augustinskog samostana. Augustinski je novicijat završio god. 1260. u Sanginesiju, a studij gramatike, logike i teologije u Tolentinu i Cingoliju. Za svećenika ga je zaredio u Cingoliju g. 1269. biskup iz Osima sveti Benvenuto. Kao svećenik djelovao je u raznim mjestima: Macerati, Piaggiolinu di Fano, Montegiorgiju, Corridoniji, Sant’ Elpidiju, Recanatiju, Treji, Valmanente di Pesaru, Fermu i napokon, sve do svoje blažene smrti 10. rujna 1305., u Tolentinu. Kao svećenik i redovnik bio je pun milosrđa prema svojoj braći augustincima kao i prema narodu kojemu je služio. Posjećivao je bolesne i brinuo se za potrebite. Bio je istaknuti propovjednik Evanđelja. Posebnu pozornost posvetio je onima koji su otpali od Crkve. Ljudi su ga smatrali čudotvorcem. Često je postio i vršio druga djela pokore. Provodio je duge sate u molitvi. Priča se da je Nikola jednog dana, nakon što je dugo postio, bio fizički slab. Dok je molio, Isus mu je rekao da pojede malo kruha označenog križem i natopljenog vodom kako bi povratio snagu. Tako je nastao augustinski običaj blagoslivljanja i dijeljenja kruha svetog Nikole u njegov spomen. druga priča kaže da je Nikola dok je spavao u krevetu, čuo glas pokojnog fratra kojeg je poznavao. Taj fratar rekao je Nikoli da je u Čistilištu i potaknuo ga da ondje slavi euharistiju za njega i druge duše, kako bi bile oslobođene Kristovom snagom. Nikola je tako činio sedam dana. Fratar je ponovo razgovarao s Nikolom, zahvalio mu i uvjerio ga da je veliki broj duša sada s Bogom. Zbog toga je Nikola proglašen zaštitnikom duša u Čistilištu. Smatra se i zaštitnikom od epidemija i požara.

Tijekom većeg dijela svog odraslog života sveti Nikola je živio u Tolentinu u Italiji. Ondje je umro 10. rujna 1305. godine. Kanoniziran 1446. godine od strane pape Eugena IV. Nikola je prvi augustinski fratar koji je proglašen svetim nakon Velike unije Reda svetog Augustina 1256. godine. Posmrtni ostaci svetog Nikole čuvaju se u svetištu svetog Nikole u gradu Tolentine.

Ostavite komentar

Pin It