SVETAC DANA – SV. GRGUR VELIKI

3. rujna Crkva slavi spomendan svetog Grgura I. Velikog – pape (od 3. rujna 590. do 12. ožujka 604.). Otac mu je bio Gordijan, a majka sveta Silvija. Svakodnevno je provodio stegu i vježbao se u poniznosti, a onda je to prenosio na druge i na taj način djelovao na obnovu crkvenog i društvenog života, pokretao je misionarsku djelatnost i poticao na širenje benediktinskog reda. Kao čovjek širokih vidika upravljao je i izvan granica Rimskog carstva, na nove germanske narode što su nadirali prema zapadu i jugu. Svojom oštroumnošću odmah je shvatio da je zadaća rimske Crkve te narode ne samo obratiti i prekrstiti, već učiniti ih svojima, da se u njoj osjećaju kao u vlastitoj kući. Osnovao je šest samostana na Siciliji i samostan svetog Andrije u Rimu. Zahvaljujući upravo njemu RIm je postao misionarsko središte Zapada.

Prvi je kao naslov rimskog Pape upotrijebio izraz “sluga slugu Božjih”. Reformirao je crkvene ceremonije i crkveno pjevanje. sakupio je zbirku kanoniziranih koralnih melodija koja se njemu u čast zove gregorijanski koral. Gregorijanski napjev predstavlja jednoglasno srednjovjekovno liturgijsko pjevanje Katoličke Crkve na latinskom jeziku odnosno označava pjevanu Božju riječ. Schola cantorum odnosno zbor pjevača postavio je na visoku razinu. Papa Grgur I. Veliki autor je i brojnih važnih djela, kulturni je povjesničar ranog srednjeg vijeka i jedan od četvorice “velikih doktora latinske Crkve”

Prozvan je Velikim zbog svojih uistinu monumentalnih djela na različitim područjima. Crkvenim naučiteljem proglasio ga je 1925. godine papa Bonifacije VIII. Sveti Grgur I. Veliki zaštitnik je oboljelih od kuge, kostobolje, glazbenika i pjevača, učitelja i odgojitelja, zidara, klesara, papinstva.

Ostavite komentar

Pin It